Stöd och hjälp, förebyggande arbete, öppenvård, behandling, anmälan om oro