LYSSNA

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig som har psykisk ohälsa och inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service.

I Jönköpings län finns elva personliga ombud. De personliga ombuden samordnas inom verksamheten Kommunal utveckling i Region Jönköpings län, men finns på plats geografiskt över hela länet.

De personliga ombuden arbetar för dina rättigheter, samordnar insatser och hjälper till i kontakter med myndigheter. Ett personligt ombud arbetar med att:

 • tillsammans med dig komma fram till vilka behov/önskemål du har av stöd och vad det personliga ombudet kan hjälpa till med
 • stötta dig vid myndighets-, vård och andra kontakter
 • stötta dig till att ansöka om det du behöver
 • ge dig ett professionellt och medmänskligt stöd
 • stödja och utveckla ditt egna nätverk
 • påtala brister i samhällets insatser för personer med psykisk ohälsa

Det personliga ombudet är fristående från olika myndigheter och har tystnadsplikt. Du bestämmer själv om du vill ha stöd av ett personligt ombud och det kräver inget beslut från kommunen. Stödet är avgiftsfritt.

Stöd av personligt ombud har du under en begränsad tid och det är ingen laglig rättighet. Det innebär att den verksamhet som arbetar med personligt ombud kan tacka nej till att arbeta tillsammans med dig.

Personligt ombud är för dig som:

 • är över 18 år
 • har en långvarig psykisk ohälsa
 • har omfattande svårigheter som medför hinder för ett fungerande vardagsliv

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för:

 • att du ska få det stöd av samhället som du behöver, önskar och har laglig rätt till
 • att du ska ha inflytande och kontroll över ditt eget liv

Det personliga ombudet:

 • beslutar inte om stöd, vård och service
 • tar inte över myndigheternas ansvar för samordning
 • svarar inte för vård och behandling
 • ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent

Söka stöd hos personligt ombud

Det är bäst om du själv tar kontakt med den verksamhet som arbetar med personligt ombud. Men det går också bra om en vän, anhörig, vårdpersonal eller någon annan hjälper dig.

Träffarna med det personliga ombudet sker där det passar dig bäst; i bostaden, hos en vän, eller på annan plats som känns bekväm för dig.

Kontakt

Personligt ombud på Höglandet

Besök:

Kaserngatan 9 B, (Itolvområdet), Eksjö

Post:

Kaserngatan 9 B, 575 35 Eksjö

E-post:

personligtombud.hoglandet@rjl.se


Personliga ombud
Katarina Åhström
Telefon: 076-140 23 48

Jan Brask
Telefon: 076-140 16 29

Agneta Forssell
Telefon: 076-126 76 81

Teamchef
Gunnel Lundgren
Telefon: 072-230 33 06
E-post: gunnel.lundgren@rjl.se

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2019

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för dig som har psykisk ohälsa och inte på egen hand kan söka vård, stöd eller service.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.