Logotyp Eksjö kommun

Serviceinsats Psykisk hälsa

Finns för dig som är över 18 år, har en psykisk ohälsa med omfattande svårigheter i det dagliga livet samt behov av samordning av stöd, vård och service.

Är en stödjande och vägledande insats för dig med psykisk ohälsa. Serviceinsatsen är fristående från myndigheter, frivillig, kostnadsfri och kräver inget biståndsbeslut. Den erbjuds under max tre månader. Fokus ligger på slussning till självständighet utifrån dina behov, funktion och mål. Serviceinsats Psykisk hälsa är en kommunal serviceinsats som har sin bas i Stöd- och återhämtningsenheten samt stöd och coachning via Peer supportfunktionen. Peer support står för person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Serviceinsats Psykisk hälsa kan tillsammans med dig kartlägga dina behov och stödja dig att ta steg för ökad delaktighet. Även stödja dig i dina kontakter och samarbete med myndigheter, hälso- och sjukvård samt andra i ditt nätverk.

Serviceinsats Psykisk hälsa beslutar inte om stöd, vård eller service. Tar inte över myndigheternas ansvar för samordning, svarar inte för vård eller behandling. Den ersätter inte det arbete som utförs av exempelvis god man, förvaltare, boendestöd, kontaktperson eller personlig assistent.

Kontakta oss på våra öppettider, enligt nedan, om du vill veta mer eller har frågor.
Jennie Swenson, Peer support och Isabelle Tauman Sigvardsson

Kontakt

Stöd- och återhämtningscenter

Besök:

Kaserngatan 16, 575 35 Eksjö

Post:

Eksjö kommun, stöd och återhämtningscenter, 575 80 Eksjö

Telefon:

Fax:

0381-166 00

Telefontid:
Tisdagar och onsdagar klockan 12.30 till 16.30.