Eksjö kommuns logotyp

Om anpassad gymnasieskola

Anpassade gymnasieskolan är en fyraårig utbildning som vänder sig till elever mellan 16 och 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Denna skolform erbjuder anpassade program för elever med särskilda behov och förutsättningar.

Anpassade gymnasieskolan strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Det är viktigt att förstå och respektera varje elevs unika behov och förutsättningar.

Målet är att ge eleverna en meningsfull och individanpassad utbildning som förbereder dem för arbetslivet eller vidare studier.Skolan fokuserar på att utveckla elevernas färdigheter och självständighet.

Inkluderande och stödjande miljö

Anpassade gymnasieskolan strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

Mål och individanpassad utbildning

Målet är att ge eleverna en meningsfull och individanpassad utbildning som förbereder dem för arbetslivet eller vidare studier. Skolan fokuserar på att utveckla elevernas färdigheter och självständighet.

Individuell anpassning

Undervisningen anpassas individuellt efter varje elevs behov. Det kan inkludera specialpedagogiskt stöd, mindre grupper och alternativa undervisningsmetoder.

Individuell utbildningsplan (IUP)

Varje elev får en individuell utbildningsplan som utformas i samråd med eleven, föräldrar och skolpersonal. Planen fastställer mål och strategier för elevens lärande och utveckling.

Ämnesinriktad undervisning

Anpassade gymnasieskolan erbjuder ämnesinriktad undervisning, anpassad för att möta de specifika behoven hos elever med olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan inkludera extra stöd inom ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap.

Elevens delaktighet och självbestämmande

En viktig princip är att främja elevens delaktighet och självbestämmande. Eleven involveras i planeringsprocessen och får möjlighet att påverka sitt eget lärande.

Stöd från specialpedagoger och yrkespersoner

Anpassade gymnasieskolan kan innefatta stöd från specialpedagoger, elevassistenter och andra specialutbildade yrkespersoner. Målet är att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver.

Förberedelse för arbetslivet eller vidare studier

Beroende på elevens behov kan anpassade gymnasieskolan inkludera praktiska moment och yrkesinriktade aktiviteter. Övergången från skolan till arbetslivet är en viktig del av planeringen och kan innefatta yrkespraktik, arbetslivsorientering och samarbete med lokala arbetsgivare.

Kontakt

Adress
Anpassade gymnasieskolan - Eksjö gymnasium
Storegårdsskolan
Karhulavägen 1 A
575 31 Eksjö

Rektor
Jessica Ström
e-post: jessica.strom@eksjo.se
telefon: 0381 - 361 84