Eksjö kommuns logotyp

Individuellt program

Det individuella programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassade gymnasieskolan på grund av din funktionsnedsättning.

På det individuella programmet skräddarsys utbildningen för att passa just dig. Målet är att ge dig kunskaper som möjliggör ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Här är några av de områden du kommer att utforska:

Språkutveckling och kommunikation

Du kommer att arbeta med att utveckla ditt språk och förmågan att samtala med andra. Detta är viktigt för att kunna delta i samhällslivet och uttrycka dina tankar och åsikter.

Matematik i vardagen

Du får lära dig matematik som är relevant för din vardag. Det kan inkludera budgetering, tidsberäkningar och andra praktiska tillämpningar.

Kunskap om natur och samhälle

Utbildningen täcker ämnen som naturvetenskap, samhällskunskap och miljöfrågor. Det ger dig en bredare förståelse för världen omkring dig.

Engelska, förståelse och användning

Du får möjlighet att bättre förstå och använda engelska, särskilt den engelska du stöter på i musik, filmer, spel och tidningar.

Kreativ uttryck

Genom dans, bild, musik och teater får du verktyg att visa andra vad du tänker och tycker. Det är en viktig del av personlig utveckling.

Hemekonomi och hälsa

Du kommer att lära dig att hantera ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa. Det inkluderar praktiska färdigheter och kunskap om hälsosamma vanor.

Arbetsplatsförlagt Lärande, APL

Slutligen kommer du att ha möjlighet att göra praktik på en arbetsplats. Det ger dig praktisk erfarenhet och förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

Rektor
Jessica Ström
e-post: jessica.strom@eksjo.se
telefon: 0381 - 361 84