Eksjö kommuns logotyp

Programmet för Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel eller med administration.

På detta nationella program får du möjlighet att lära dig om olika aspekter inom handel, administration och varuhantering. Här är några av de områden du kommer att utforska:

Försäljning, inköp och varuflöden

Du kommer att förstå hur försäljningsprocessen fungerar, hur man hanterar inköp och hur varor rör sig genom olika led i distributionskedjan. Detta inkluderar logistik, som handlar om transport och distribution av varor.

Marknadsföring och verksamhetsutveckling

Du kommer att lära dig om marknadsföring och strategier för att utveckla verksamheter. Detta innefattar även kunskap om olika produkter och branscher.

Administrativt arbete och ekonomi

Inom företag och offentlig förvaltning kommer du att få insikt i administrativa processer och ekonomihantering.

Kommunikation och kundservice

Du kommer att utveckla färdigheter inom kommunikation och kundservice, vilket är viktigt för arbete inom konferens- och receptionsarbete.

Verktyg och maskiner

Du får kunskaper om hantering av verktyg och maskiner som används inom handel, administration och varuhantering.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöfrågor är centrala för att förebygga arbetsskador och främja god hälsa. Du kommer att lära dig hur man skapar en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Slutligen kommer du att tillämpa dina kunskaper på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) och ger dig praktisk erfarenhet.

Kontakt

Rektor
Jessica Ström
e-post: jessica.strom@eksjo.se
telefon: 0381 - 361 84