Eksjö kommuns logotyp

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen är en resurs som hjälper eleverna att navigera genom utbildnings- och yrkesval, och den är avgörande för deras framtid.

Studie- och yrkesvägledningen hjälper eleverna att identifiera sina mål och anpassa sin utbildning därefter och spelar en central roll i att stödja eleverna.

De hjälper eleverna att göra informerade val inför framtida utbildning och yrkesverksamhet.

Elevens mentor och studie- och yrkesvägledare samarbetar för att utforma den individuella studieplanen, IUP. Den individuella studiplanen innehåller information om utbildningens mål och planerad omfattning av studierna och ska fungera som ett planeringsunderlag för elevens utbildning.

Genom den individuella studieplanen kan lärare och rektorer följa upp elevens utbildning och ge det stöd som behövs för framgång

Rektorn ansvarar för att skolan i dialog med eleven upprättar och reviderar den individuella studieplanen.

Kontakt studie- och yrkesvägledare

Frida Hagström

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: