Eksjö kommuns logotyp

Trygghetsarbete

Trygghetsarbete är en grundläggande förutsättning för elevernas välbefinnande och framgång inom anpassade gymnasieskolan.

Det handlar om att etablera en gemensam kunskapsbas för trygghetsarbetet. Skolledningen och personalen behöver sätta sig in i vad förändringarna innebär och hur de är tänkta att fungera i praktiken.

Skolchefer kan presentera förändringarna för nämnd eller styrelse och ge en bild av de resurser som behövs för implementeringen. Anpassa presentationen efter behov och informera om arbetsinsatsen som krävs av personalen.

Trygghetsarbetet bör alltid ha elevens bästa i fokus. Det handlar om att skapa en trygg och trivsam miljö för eleverna.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00