Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Recertifiering av Ekonomiprogrammet

I veckan blev det klart att skolans Ekonomiprogram är recertifierad av certifieringsorganet Diplomerad Gymnasieekonom. Den nya perioden sträcker sig fram till 30 juni 2026.

Certifieringen av ett gymnasie-ekonomiprogram är en långsiktig satsning på högkvalitativ undervisning med nära koppling till näringslivet och högskolan.

Certifieringsprocessen ska ses som ett kontinuerligt kvalitetsarbetearbete förankrad i gällande styrdokument (GY2011) tillsammans med Certifieringsorganets kriterier.

Certifieringen kvalitetssäkras genom att från centralt håll besöker man skolan, intervjuar elever och lärare samt rektor. Recertifiering sker med två års mellanrum.

Som motivering för recertifieringen ger certifieringsorganet följande,

Certifieringsorganet noterar speciellt skolans nöjda och engagerade elever och att lärarbytet har fungerat väl. Vi ser fram emot att få se en utveckling av ämnesintegrationen, då detta är något som eleverna uppskattar och som har visat sig vara mycket positivt för programmets kvalitet.

 TILLBAKA

Recertifiering av Ekonomiprogrammet på Eksjö gymnasium

Recertifiering av Ekonomiprogrammetpå Eksjö gymnasium

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567