Eksjö kommuns logotyp

Stadsarkitekten på Eksjö kommun tar hjälp av byggprogrammets elever

Eleverna fick i uppdrag av stadsarkitekten på Eksjö kommun Lucia Botero Fridholm att göra en stadssilhuett av Eksjö som sedan skulle monteras i Samhällsbyggnadsektorns entré i förvaltningshuset.

Elever på byggprogammet monterar en stadssilhuett på Samhällsbyggnadssektorns entré i Eksjö kommuns förvaltningshus.Förstora bilden