Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Busskort och reseersättning

Alla elever som går på Eksjö gymnasium och som har en färdväg överstigande sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och skola/hållplats har rätt till busskort. Gymnasieelever som är folkbokförda i Eksjö kommun och som har en färdväg överstigande sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och skola/hållplats kan dessutom ansöka om kontantersättning och reseersättning (gäller inte inom Eksjö tätort).

Eksjö kommun har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan ansvarar endast för elevernas resekostnader då avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan överstiger sex kilometer. Inom Eksjö kommun anordnas inga skolskjutsar. Resekostnaderna avser då ett busskort där det är möjligt att åka länstrafik alternativt ersättning för egna transporter genom resebidrag eller kontantersättning.

Ersättningen ges antingen i form av:

  • Färdbevis (busskort) för resor med Länstrafiken.
  • Färdbevis (busskort) tillsammans med kontantersättning för enskild anslutningsresa gäller exempelvis resa mellan hemmet och busshållplatsen. Eleven ska då ha längre än sex kilometer till hållplatsen.
  • Kontantersättning för enskild resa.
  • Resebidrag istället för färdbevis. Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan och utbetalas endast i de fall där kollektivtrafik saknas eller där eleven bor otillgängligt och/eller att resan tar väldigt lång tid.

Färdbevis (busskort) och kontantersättning

Man kan få både färdbevis (busskort) och kontantersättning. Kontantersättning kan man då få för de anslutningsresor man gör till sin busshållplats.
För omyndig elev utbetalas eventuell kontantersättning till vårdnadshavare.

Följande grundvillkor ska vara uppfyllda för att få färdbevis och kontantersättning för dagliga resor:

  • Eleven ska vara heltidsstuderande
  • Gäller till och med vårterminen det år då eleven fyller 20 år
  • Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst sex kilometer
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag/tillägg

För alla med busskort gäller det att spara sitt skolkort. Du kommer inte att få ett nytt kort inför varje läsår utan istället åka på samma kort hela din tid i skolan. Kortet kommer automatiskt att laddas med ny biljett vid terminens start. Du behöver fortfarande ansöka inför varje läsår för att kortet ska laddas.
Det är därför viktigt att ha koll på ditt kort under hela skoltiden. Spara ditt skolkort och använd det igen när skolan börjar efter sommaren.

Resebidrag (istället för busskort)

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan och utbetalas endast i de fall där kollektivtrafik saknas eller där eleven bor otillgängligt och/eller att resan tar väldigt lång tid. Finns det buss att åka med kommer alltid det alternativet vara det som gäller.
För omyndig elev utbetalas eventuellt resebidrag till vårdnadshavare.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att få resebidrag istället för busskort:

  • Eleven ska vara heltidsstuderande och får inte ha fyllt 20 år
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

De gymnasieelever som är folkbokförda i Eksjö kommun och som har en färdväg överstigande sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och skola/hållplats kan erhålla reseersättning (gäller inte inom Eksjö tätort).

De gymnasieelever som är folkbokförda i Eksjö kommun och som har en färdväg överstigande sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och skola/hållplats kan erhålla reseersättning (gäller inte inom Eksjö tätort).

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567