Eksjö kommuns logotyp

Frånvaro och ledighet

Vi värnar om våra elevers närvaro och välbefinnande. Nedan finner du viktig information om hur du hanterar frånvaro och planerar ledighet för din omyndiga ungdom samt när din ungdom har fyllt 18 år.

Elev som blivit myndig

Myndiga elever loggar in på Edlevo via deras lärplattform itsLearning. Ni loggar in till Edlevo via It's learning. Det går både att komma åt det via datorn och om ni har itsLearning appen på er telefon.

Vårdnadshavare

När er ungdom har fyllt år 18 år måste en blankett för samtycke ha fyllts i om ni även fortsättningsvis vill kunna logga in

Ogiltlig frånvaro

När ungdomarna väljer att studera på gymnaiset är det närvaroplikt som gäller. Med närvaroplikt menas att du som elev är skyldig att närvarande på lektioner om du inte i förväg anmält frånvaro (sjukdom eller beviljad ledighet).

Skulle du vara frånvarande utan giltlig orsak blir det ogiltlig frånvaro. Om du har mer än fyra klocktimmar per fyra veckorsperiod har vi som skola skyldighet att rapportera det till CSN. Det innebär att eleven kan bli av med sitt studiebidrag och även andra bidrag kan påverkas, till exempel bostadsbidrag.

För vårdnadshavare — Frånvaroanmälan i Edlevo Länk till annan webbplats.

Ledighet

Ledighet utöver lov kan normalt inte medges utan särskilt tvingande omständigheter. Om trots allt begäran om ledighet måste lämnas gäller:

  • Upplysningar angående eventuella ledighetsansökningar ges av mentorn.
  • Skriftligen motiverad ansökan om ledighet lämnas via Edlevo - appen.

Ledighet ska skriftligen begäras av vårdnadshavare minst en vecka i förväg via Edlevo eller myndig elev minst en vecka i förväg via itsLearning.

Vårdnadshavare ansöker om ledighet i Edlevo-appen och myndig elev gör det via it's learning.

För vårdnadshavare — Ansökan om ledighet ­i Edlevo

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se