Eksjö kommuns logotyp

Beställning av gamla betyg

Har du tidigare gått på Eksjö gymnasium och nu vill ha tag på dina betyg? Kolla här om hur du gör!

Att beställa betyg är numera en E-tjänst på kommunens hemsida www.eksjo.se Länk till annan webbplats. . Du väljer E-tjänster uppe i högra hörnet och skriver sedan Skolbetyg, gymnasiet - beställning av kopia i sökfältet.

Du måste legitimera dig med mobilt bank-id eller e-legitimation.

I beställningen väljer du om du vill ha betyget hemskickat per post eller digitalt.

I kommunarkivet finns slutbetyg, avgångsbetyg eller samlat betygsdokument från Eksjö Gymnasium. Betygskopior finns även från Eksjö fordonsgymnasium (Nifsarpsskolan), samt KomVux/Vuxenskolan.

För betyg från vårdgymnasiet fram till slutet av 90-talet, så finns de arkiverade i arkivet hos Region Jönköpings läns kansli. Beställ kopior via telefon 010-241 00 00 eller via e-post kontaktcenter@rjl.se.