Eksjö kommuns logotyp

Kamerabevakning

Som ett led i vårt trygghetsarbete har vi valt att installera kameror på vissa allmänna utrymmen på skolan.

Bakgrunden till att vi har valt att installera kameror är för att skolan ska kunna vara en tryggare plats för alla. Syftet är att förebygga, avslöja och utreda brott samt ge trygghet för såväl elever som personal.

Förutsättningar för kamerabevakning:

  • Samtliga entréer har skyltning med upplysning om att det är ett kamerabevakat område samt kompletterande information enligt informationsplikten i dataskyddslagstiftningen.
  • Verksamheten kan utsättas för brott under hela dygnet och därför finns behov av kamerabevakning 24 timmar om dygnet.
  • Inspelat material gallras automatiskt efter sju dagar.
  • Inspelningsdatorn/servern är placerad i ett låst utrymme dit enbart ett fåtal personer har tillgång. Server/klient har automatisk utloggning för att minska risken för att obehörigas åtkomst till inspelat material och endast gymnasiechef och rektorer har personliga inloggningskonton för att titta på inspelat material.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se