Logotyp Eksjö kommun

Behörighet

För att vara behörig till gymnasiet krävs det att du har betyg i vissa ämnen. Vilka ämnen det är skiljer sig från program till program.

 

Yrkesprogram

För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha lägst betyget E i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik plus nio ämnen till från grundskolan.

  • om du söker naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa nio ämnen.
  • om du söker ekonomiprogrammet, humanistiska programmet eller samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena samhällskunskap, historia, religion och geografi ingå i dessa nio ämnen.
  • om du söker estetiska programmet finns inga specifika ämnen som ska ingå, men arbetsprover kan användas.

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 30

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Fax:

0381-363 08