Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Betyg och examen

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Att få betyg och slutligen en examen från gymnasieskolans utbildning utgör en grund för fortsatta studier och yrkesval.

Betygssystemet på gymnasiet

På gymnasiet i Sverige används en sexgradig betygsskala från A till F, där A till E innebär godkänt resultat och F betyder icke godkänt resultat. Betygssystemet på gymnasiet ger en tydlig indikation på elevens prestation och är en grund för framtida studier eller yrkesval.

Betygsskala

Betygen A till E innebär godkänt resultat, medan F betyder icke godkänt resultat. Varje betygssteg har ett värde och speglar hur väl eleven har behärskat kursmaterialet.

Gymnasieexamen

Gymnasieexamen är en viktig milstolpe för elever som avslutar sin gymnasieutbildning i Sverige. Reglerna för vad som kan ingå i en gymnasieexamen kan variera något mellan gymnasieskolorna och en studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att planera din väg mot gymnasieexamen.

Det är högre krav för att klara av examen för ett högskoleförberedande program än ett yrkesprogram.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Betyg och examen på Eksjö Gymnasium.

Betyg och examen på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567