Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av elever som är folkbokförda i Eksjö och som studerar vid kommunala eller regionägda skolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten.

Inackorderingstillägg är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och folkbokföringsadressen. Observera att du inte kan få både inackorderingstillägg och busskort.

Inackorderingstillägg ska sökas inför varje nytt läsår.

Vad är inackorderingstillägg?

Vem kan få inackorderingstillägg?

Om du går i gymnasiet på annan ort kan du få inackorderingstillägg av Eksjö kommun om du på grund av lång resväg måste vara inackorderad på skolorten. För att få inackorderingstillägg ska du:

  • vara folkbokförd i Eksjö kommun
  • gå i kommunal gymnasieskola eller regionägd skola
  • vara förstahandsmottagen eller gå riksrekryterande utbildning
  • vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • ha en restid som överskrider två timmer per dag och har minst 4 mil mellan bostaden i Eksjö kommun (folkbokföringsadress) och skolan
  • studera på heltid och ha rätt till studiehjälp
  • vara inackorderad på studieorten eller i dess närhet
  • inte samtidigt få resebidrag eller busskort

Studier utomlands berättigar inte till inackorderingstillägg.

Studier på en fristående skola eller folkhögskola ansöks om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Observera att alla utbildningar inte berättigar till inackorderingstillägg, mer information finns på CSN:s webbplats, csn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andrahandsmottagning

Om du tas emot i andrahand, så kallad frisök, har du inte rätt till inackorderingstillägg. Att vara mottagen i andrahand betyder att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser.

Förstahandsmottagning däremot, innebär att du konkurrerar om platserna med andra elever, genom ditt betyg. Om du vill gå ett program som inte finns inom höglandskommunerna Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö och Tranås så kan du söka som förstahandssökande till det programmet du vill gå i en annan kommun. Du söker också som förstahandssökande till utbildningar som är riksrekryterande eller utbildningar vid friskolor.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)

Om du har antagits till så kallad NIU-plats är du berättigad till inackorderingstillägg enbart om anordnande kommun och hemkommun har tecknat samverkansavtal före antagning sker. Ett tecknat samverkansavtal innebär att du kan antas genom förstahandsmottagning. Om det inte finns samverkansavtal innebär det som regel att du är antagen genom andrahandsmottagning.

Hur söker jag inackorderingstillägg?

Första gången:
Ansök så fort du fått besked om att du blivit antagen och senast 31 augusti.

Behöver jag söka igen?
Du behöver söka inackorderingsstöd inför varje nytt läsår. Det kommer inte automatiskt, även om du haft det tidigare.

Ansök i god tid! Det bästa är om du ansöker under vårterminen, dock senast 31 augusti, då får du det första inackorderingstillägget i september. Ansökningar som kommer in senare än 31 augusti får första utbetalning samma månad som ansökan kommer in efter september. Inackorderingstillägg betalas inte ut retroaktivt.

Vad händer när jag fyller 18 år? När du fyller 18 år måste du ha anmält ditt bankkonto för att utbetalningen ska komma till rätt person. Anmäls inget nytt konto när du har blivit myndig kommer det ingen utbetalning. Anmälan av konto görs enligt instruktionerna under rubriken Anmäl ditt konto längre ner på sidan.

Ansökan

Utbetalning

Utbetalning sker i slutet på månaden och första utbetalningen efter skolstart på hösten sker i september. Utbetalning sker inte retroaktivt.

Anmäl ditt konto

Du behöver anmäla ditt konto för att få in utbetalningen direkt på ditt bankkonto. Även om du har en annan bank än Swedbank anmäler du ditt konto via länken nedan.

Anmäl ditt konto till Swedbank Länk till annan webbplats.Om du inte anmäler ett konto till Swedbank kommer utbetalningen via en avi på posten som du får lösa in i butik enligt informationen på avin.

Ersättningsbelopp

Ersättning betalas ut med 1/30 av ett basbelopp per månad beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolorten.

Läsåret 2024/2025 motsvarar det:
Upp till 150 km - 1 910 kronor per månad
Längre än 150 km - 2 388 kronor per månad

Ändrade studieförhållande

Om du gör ett studieavbrott, flyttar hem eller folkbokför dig någon annanstans är du skyldig att anmäla det till Eksjö gymnasium, kontakta handläggare Sofia Fransson, sofia.fransson@eksjo.se.

Inackorderingstillägget är knutet till dina studier och inte till ditt boende. Om du inte anmäler förändringarna riskerar du att bli återbetalningsskyldig

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

Sidan senast uppdaterad:

Inackorderingstillägg under gymnasietiden

Inackorderingstillägg kan sökas av elever som är folkbokförda i Eksjö och som studerar vid kommunala eller regionägda skolor på annan ort och som på grund av lång resväg måste vara inackorderade på skolorten.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567