Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Studiebidrag

Studiebidraget får du från det kvartal efter att du fyllt 16 år och är en viktig ekonomisk resurs för elever som studerar på heltid på gymnasieskolan i Sverige. Studiebidraget är en förlängning av barnbidraget.

Studiebidrag

Studiebidraget är för närvarande 1 250 kronor per månad och kräver ingen ansökan om du är svensk medborgare. Om du är utländsk medborgare, prövar CSN om du har rätt till svenskt studiestöd innan du kan få beslut om studiebidrag.

Studiebidraget upphör när du avslutar dina studier eller om du inte längre uppfyller kraven för att vara berättigad.

CSN Länk till annan webbplats.

Utbetalning

Studiebidraget betalas ut under tio månader, från september till juni, med en extra utbetalning i juni. Du får barnbidrag till och med det kvartal du fyller 16 år och studiebidrag från och med kvartalet efter det att du fyller 16 år.

Studiemedel

Är du äldre än 20 år kan du också få pengar för att studera på gymnasiet. Då får du ansökan om studiemedel hos CSN.

Extra tillägg

Utöver studiebidraget finns även extra tillägg, inackorderingstillägg, lärlingsersättning och Rg-bidrag. Rg-bidrag är en förkortning för Riksgymnasium och är till för dig som behöver bo på studieorten och ska täcka kostnader för boende och hemresor. Mer information om extra tillägg finns på CSN.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Studiebidrag och tillägg på Eksjö Gymnasium.

Studiebidrag och tilägg på Eksjö Gymnasium.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567