LYSSNA

Studier på annan ort

Frisök
Frisök gäller i hela landet. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning var som helst i landet, men kommer endast bli antagen i mån av plats. Observera att du inte kan få inackorderingsbidrag om du utnyttjar möjligheten med frisök.

Fritt sök
På höglandet har kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Ydre tecknat ett samverkansavtal om "fritt sök". Fritt sök innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor som den egna kommunens elever.

Inackordering

Anvisningar till ansökan om Inackorderingstillägg

Studieberättigade elever i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning, som är folkbokförda i Eksjö kommun, har rätt till ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda. För elev som läser på en gymnasial friskola beviljas inackorderingstillägg av CSN. Tillägg beviljas endast elev som är mottagen i första hand.

Ersättning utgår i form av ett ekonomiskt bidrag per månad som varierar beroende på avståndet mellan hemmet och studieorten. Avståndet ska dock vara minst 40 kilometer. Tillägget kan utbetalas i vissa fall där restiden mellan skolan och hemmet överstiger två timmar utöver skoldagen och under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod. En skoldag varar mellan klockan 08.00 till 15.40.

För att tillägget ska beviljas förutsätts att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Ansök före den 31 augusti inför varje nytt läsår för att erhålla ersättning från skolstart. Tillägget betalas inte ut retroaktivt.

Elev som erhåller inackorderingstillägg har inte rätt till ersättning för dagliga resor eller färdbevis/busskort.

Belopp
Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp på minst 1/30 av prisbasbeloppet.

Avstånd/km
0-150: 1/30 av prisbasbeloppet
>150: 1,25/30 av prisbasbeloppet

Antal månadsbelopp
Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra på höstterminen och fem för vårterminen. Vissa andra regler kan förekomma vid bland annat praktik och icke terminsbunden undervisning.

Utbetalning
Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis i efterskott via bank, till samma konto som studiebidraget utbetalas för omyndig elev. Önskar man få pengarna utbetalat till annat konto måste kontonumret registreras på nordea.se/anmalkonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klicka på Anmäl konto och följ instruktionerna. Här kan du även anmäla konto i annan bank.

Ändrad betalningsmottagare när elev blir myndig
När eleven blir myndig ändras med automatik betalningsmottagare till eleven vid nästkommande utbetalning. Anmäl konto på Nordea enligt instruktioner ovan.

Återbetalningsskyldighet
Vid studieavbrott är eleven skyldig att anmäla detta. Om eleven erhållit inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir eleven/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig.

Ansökan om Inackorderingstillägg

Ansökan sker via E-tjänst: https://sjalvservice.eksjo.se/inackorderingstillagg Länk till annan webbplats.

Kontakt

Handläggning, e-tjänst:

Carina Eklund

Telefon:

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Studier på annan ort.

Studier på annan ort.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök: