Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vårdnadshavarens roll

Vårdnadshavare spelar en viktig roll i elevernas skolgång på gymnasiet. Länken mellan vårdnadshavare, skolan och eleven är viktig och vårdnadshavarens engagemang bidrar till en positiv skolmiljö och framgångsrik studietid under gymnasiet.

Att som vårdnadshavare förstå gymnasieskolans funktion och möjligheter är avgörande för att kunna ge bästa möjliga stöd till din ungdom. Det finns några punkter som är extra viktiga att tänka på under studietiden på gymnasiet.

Utbildningsval

Hjälp din ungdom att utforska olika utbildningsalternativ. Gymnasiet erbjuder olika program, såsom naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, teknik, och yrkesprogram. Tillsammans kan ni identifiera det som passar bäst för just din ungdoms intressen och framtidsmål.

Studieplanering

Tillsammans med skolans studie- och yrkesvägledare skapar din ungdom en realistisk studieplan under gymnasiestiden. Men även du som vårdnadshavare har en viktig roll i studieplanen. Det handlar om att bli insatt i din ungdoms studieplan, förstå schemat och visa ett engagemenang för ungdomens tillvaro i skolan. Vårdnadshavare kan se studieplan och frånvaro genom vårt system Edlevo, där inloggning sker med BankID.

Om din ungdom har läs- och skrivsvårigheter kan hen få hjälp i det som kallas Studion. Här får eleven stöd om betyg saknas från grundskolan eller hjälp att lägga upp en planering för sina studier i främst matematik, engelska eller svenska. Det finns även möjlighet att få stöd i andra kurser. Eleven har också möjlighet att genomföra prov med extra läs- och skrivstöd.

Kommunikation med skolan

Håll kontakt med skolan, mentorerna och lärarna, delta i föräldramöten och utvecklingssamtal och håll dig informerad om din ungdoms framsteg. Om det uppstår problem, tveka inte att ta kontakt med skolan för att lösa dem. Kontaktuppgifter till din ungdoms mentor hittar du under Kontakta Eksjö gymnasium.

Ekonomiskt stöd

Känn till möjligheter till ekonomiskt stöd, såsom studiebidrag och eventuella extra tillägg. Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats., är en bra källa för information om detta.

Hälsa och välbefinnande

Se till att din ungdom har en god balans mellan skola, fritid och hälsa. Välmående är avgörande för att lyckas i skolan.

Kom ihåg att du som vårdnadshavare spelar en viktig roll i din ungdoms utbildning. Genom att vara engagerad och stöttande kan du hjälpa dem att trivas och nå sina mål på gymnasiet.

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon:

E-post:

eksjo.gyinfo@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Vårdnadshavarens roll på Eksjö gymnasium

Vårdnadshavarens roll på Eksjö gymnasium

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kontakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567