Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Naturvetenskaps­programmet

Varför smälter isen på Grönland? Hur kunde malaria spridas från gorillor till människor? Kan man avlyssna Internet? En del människor undrar alltid varför saker blir som de blir. Tyvärr räcker det inte att veta varför. Vi människor måste också lösa de problem som vår livsstil skapar. Är du nyfiken och vill hjälpa till med att lösa de problem vår värld står inför? Då passar du på Naturvetenskapsprogrammet!

Inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle

Här ägnar vi oss åt att besvara ”varför”-frågor och att lösa problem. Målet är att du ska skapa dig en helhetssyn och kunna använda dina kunskaper för att lättare ta ställning i frågor som rör både samhälle och enskilda människor.

Under det första året på Naturvetenskapsprogrammet lägger du den naturvetenskapliga grunden för dina fortsatta studier genom att läsa matematik, fysik, kemi och biologi. För att kunna påverka samhällets utveckling måste en naturvetare även förstå hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar samt vara duktig på att kommunicera både på svenska och på andra språk. Därför ägnar du även tid åt samhällsvetenskapliga ämnen och språk.

Efter tre år på Naturvetenskapsprogrammet står de flesta dörrar till framtiden öppna för dig. Genom att välja ”rätt” kurser under din tid hos oss kan du se till att skaffa dig behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Du kanske vill satsa på ett vårdyrke, utveckla nya läkemedel genom att studera biomedicin eller kanske som ingenjör utveckla modern teknik för att minska miljöförstöringen? Eller varför inte lärare, ekonom, polis, osv….

Medicinsk fördjupning

Hos oss kan du läsa medicinsk fördjupning. Du kommer att kunna välja flera kurser med innehåll från medicin/medicintekniska områden samt delta i gästföreläsningar och studiebesök. Fördjupningen riktar sig till dig som tänker dig en framtid inom medicin och medicintekniska yrken.

Inriktningar

Naturvetenskap

Denna inriktning passar dig som vill vidareutvecklas inom de naturvetenskapliga ämnena för att så småningom kanske satsa på läkaryrket eller ett naturvetenskapligt/tekniskt yrke.

Du fördjupar dina kunskaper inom biologi, kemi, fysik och matematik genom att läsa ytterligare minst en kurs i varje ämne.

Naturvetenskap och samhälle

Denna inriktning passar dig som vill kombinera goda grundkunskaper inom naturvetenskap med ytterligare kunskaper inom samhällsvetenskapliga ämnen. Du är intresserad av att arbeta med miljö- och energifrågor eller att arbeta med människor.

Kreativ naturvetenskap

Ett av de lokala målen för vårt naturvetenskapsprogram i Eksjö är att kontinuerligt förbättra vårt sätt att arbeta. Detta för att arbetet ska bli ännu roligare och för att du ska ges större möjlighet att utveckla din förståelse, initiativförmåga, kreativitet, kritiska tänkande och samarbetsförmåga.

Vi arbetar därför mycket med "öppna" laborationer där du planerar och genomför en undersökning samt utvärderar resultatet. Du arbetar ensam eller i grupp, ibland under längre schemabrytande arbetspass och ibland under lektionstid.

Bakgrund

Vårt samhälle utvecklas ständigt med vetenskap och teknik som drivkraft. Bränslet till drivkraften är människans nyfikenhet och starka behov av att förklara och förstå vår värld.
Under upplysningstiden på 1700-talet började man att systematiskt dokumentera vetenskapliga försök och därmed blev hypotesprövningen en vanlig vetenskaplig metod. Det innebär att man till en händelse ställer upp en hypotes, det vill säga en tänkbar förklaring, prövar denna med experiment och antingen förkastar hypotesen eller styrker den. Det utförda experimentet ska vara sådant att någon annan kan upprepa det och få samma resultat. För att resultatet ska bli tillförlitligt måste man också fundera över vad man vill mäta och vilka felkällor som kan finnas. Allt detta skrivs ned i en skriftlig rapport.
På detta sätt har bit efter bit förenats i det kunskapsbygge som vår civilisation presenterar.

Mål

Målet med detta arbetssätt är att du ska träna dig i naturvetenskapliga arbetsmetoder med experimentet och den praktiska undersökningen som grund. Ni ska sätta upp en hypotes som ni ska pröva med ett experiment. Om hypotesen håller kan ni presentera en teori, om hypotesen inte håller får ni fundera ut en ny hypotes som ni sedan prövar. Till slut sammanfattar du detta i en vetenskaplig rapport.

Kontakt

Rektor
Maria Sparre
e-post: maria.sparre@eksjo.se
telefon: 0381 - 365 30

Sidan senast uppdaterad:

Naturvetenskapliga programmet Eksjö gymnasium

På Eksjö gymnasiums Naturvetenskapliga program står de flesta dörrar till framtiden öppna för dig. Genom att välja ”rätt” kurser under din tid hos oss kan du se till att skaffa dig behörighet till de flesta högskoleutbildningar. Du kanske vill satsa på ett vårdyrke, utveckla nya läkemedel genom att studera biomedicin eller kanske som ingenjör utveckla modern teknik för att minska miljöförstöringen? Eller varför inte lärare, ekonom, polis, osv….

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567