Kläder, arkivhandlingar, bilder, konst, böcker, foto, föremål, film, intervjuer och berättelser. Från dåtid till nutid. Det är samlingarna på Eksjö museum.