Eksjö kommuns logotyp

Museets samlingar

Kläder, arkivhandlingar, bilder, konst, böcker, foto, föremål, film, intervjuer och berättelser. Från dåtid till nutid. Från sådant som någon tänkte kasta till ett mycket kärt minne. Det är samlingarna på Eksjö museum.

Samlingarna är basen i museets verksamhet och en del av samhällets kollektiva minne. Det är museets uppgift att samla in, dokumentera, bevara och levandegöra föremål och andra vittnesbörd om människorna som bor och verkar i vår kommun.

Arkiv och bibliotek

Eksjö museums arkiv och bibliotek är en resurs för både besökare och personal. Här finns goda möjligheter att söka fördjupad kunskap om platser, företeelser och händelser i Eksjö kommun. För att få tillgång till material ur arkivet vill vi att du kontaktar museet några dagar före ditt besök så att vi hinner plocka fram i tid. Museets bibliotek är ett referensbibliotek och har samma öppettider som museet i övrigt.

Bibliotek

I biblioteket finner du lokalhistorisk litteratur samt böcker, tidskrifter och rapporter inom ämnesområdena arkeologi, byggnadsvård, etnologi, konst och arkitektur, språk- och ortnamnsforskning.

Du får inte låna hem böcker från biblioteket, däremot får du gärna slå dig ner och läsa dem på plats. Bibliotekets böcker är sökbara i Eksjö stadsbiblioteks katalog Länk till annan webbplats..

Arkiv

Museets arkiv växer ständigt och är ett resultat av eget insamlande och gåvor. Här finner du information om socknar, gårdar, skolväsende, järnväg, föreningar, hantverk med mera. Vi har även ett ritningsarkiv med uppemot 300 husritningar från Eksjö stad, sorterade på kvarter. Söker du efter en specifik händelse kan det vara idé att leta i våra tidningslägg av Eksjö-Tidningen och Smålands-Tidningen. Två större personarkiv ingår också i samlingarna, det över Albert Engström och det över Gudrun Key-Åberg.

För frågor om vad som finns i vårt arkiv skicka en e-post till museets antikvarie lisa.ugarph@eksjo.se eller ring 0381-361 64.

Foto

Eksjö museums fotosamling består av över en halv miljon bilder, tagna av både professionella fotografer och amatörer. Samlingen är unik och speglar mer än ett sekel av livet och människorna i trakten.

Oscar Rylander, Josef Rydberg och Rosenlöfs Foto är de tre stora bidragsgivarna till samlingen. Oscar Rylander drev fotofirma i Eksjö mellan åren 1889-1920. Josef Rydberg var Rylanders efterträdare och drev firman vidare fram till 1970. Rosenlöfs Foto startades 1914 av Gottfrid och Gerda Rosenlöf. Företaget blev kvar i familjens ägo fram till 1999 genom sonen Sven. Åren 1999-2013 ägdes och drevs Rosenlöfs Foto av Christina Martini.

Drygt 11 000 bilder finns inlagda i museets databas. Länk till annan webbplats.

Vi behöver din hjälp!

Har du kompletterande uppgifter om något fotografi? Hör av dig till oss.
För frågor skicka en e-post till museets antikvarie lisa.ugarph@eksjo.se eller ring 0381-361 64.

Om du vill beställa bilder från museets fotosamling kan du använda dig av vår e-tjänst för bildbeställning. Länk till annan webbplats.

Föremål

I våra samlingar finns mängder av kulturhistoriska föremål med anknytning till Eksjö kommun – möbler, kläder, husgeråd, leksaker, fotoutrustning, byggnadsdelar och mycket, mycket mer. Bakom föremålen finns för det mesta en historia som kan berätta om andra människors levnadsvillkor, erfarenheter, drömmar, förhoppningar eller besvikelser.

På Eksjö museum arbetar vi hela tiden med att du som besökare ska kunna ta del av dessa historier. Bland annat genom utställningar där vi använder oss av våra magasinerade föremål. Vi kan också ordna gruppvisning av museets magasin för max 10 personer. Kontakta oss via museum@eksjo.se för mer information.

Konst

Eksjö kommun äger en omfattande konstsamling som förvaltas av Eksjö museum. Samlingen uppgår till ca 2 500 verk och är till största delen utplacerad i kommunala lokaler, som skolor, servicehem och kontor.

Samlingen har tillkommit och vuxit genom donationer och egna inköp. Bland gåvorna märks Carl David Carlssons stora donation av Albert Engströms verk, Sandro Key-Åbergs donation av Gudrun Key-Åbergs hela konstnärliga kvarlåtenskap samt Helmi Björlings donation av 52 verk av konstnären Gösta Liljeström.

Samlingen spänner tidsmässigt från 1800-talets första hälft till nutid med betoning på 1900-talskonsten. Här finner du både grafik, måleri, konsthantverk, teckningar och skulptur. Bland de mer kända nationella konstnärerna kan nämnas Prins Eugen, Ester Almqvist, Lennart Rodhe, Olle Baertling och Karin Broos. Med regional anknytning kan nämnas Lennart Palmér, Axel Otto Mörner, Ferdinand Hernlund och Marcus Larsson.

Museets databas


Välkommen att söka i Eksjö museums databas SOFIE! Det är här vi registrerar och berättar om de föremål som finns i våra samlingar.

De samlingar vi har valt att göra sökbara är Albert Engström och fotosamlingen.

Har du svårt att hitta det du söker? Eller har du kompletterande uppgifter om något som visas i databasen? Kontakta museets antikvarie lisa.ugarph@eksjo.se eller ring 0381-361 64.

Gåvor till Eksjö museum

Vi är ganska restrektiva med att ta emot gåvor till museets samlingar. Vi samlar både gammalt och nytt men tänk på att vi i huvudsak samlar sådant som har anknytning till Eksjö kommun.

Vill du skänka ett föremål till Eksjö museum gör du så här:


Ring först till museet och berätta vad du vill skänka. Det kan hända att vi av olika skäl måste tacka nej till din gåva.
Skriv ner allt du vet om föremålet, vem som har ägt det, var och när det är tillverkat eller om det finns någon speciell historia att berätta.

För mer information kontakta museets antikvarie lisa.ugarph@eksjo.se eller ring 0381-361 64.

Kontakt

Eksjö museum

Besök:

Österlånggatan 31

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 60

E-post:

museum@eksjo.se