Logotyp Eksjö kommun

Stocksnäs

Stocksnäs förskola ligger i området Stocksnäs i Eksjö tätort med närhet till skogen, Vildparken och Gamla stan.

Stocksnäs förskola har tre avdelningar. På avdelning Rödan är barnen mellan 1–3 år, avdelningarna Grönan och Gulan är för barn mellan 4–5 år.

Stängningsdagar

För att ge förskolans personal möjlighet att planera, utvärdera och kompetensutveckla sig tillsammans har förskolan möjlighet att stänga två dagar per termin. De familjer som inte kan ordna omsorg på annat sätt erbjuds plats på någon annan avdelning eller enhet vid dessa tillfällen. Information om stängning ska meddelas senast två månader i förväg.

Stängningsdagar läsåret 2021/2022
Tisdag 14 september 2021
Onsdag 24 november 2021
Fredag 4 februari 2022
Onsdag 25 maj 2022

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Kontakt och frånvaro

Förskolan Stocksnäs

Besök:

Stocksnäsvägen 25, Eksjö

Post:

575 33 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Avdelningar
Rödan, telefon 0381-366 96
Grönan, telefon 0381-366 81
Gulan, telefon 0381-366 95

Rektor
Evelina Roos
Telefon: 0381-367 90
E-post: evelina.roos@eksjo.se

Kontaktuppgifter till specialpedagog i förskolan finns under Elevhälsa och trygghet.

Kontaktuppgifter till förskolans kök finns under Maten i förskolan.

Rutiner för hämtning och lämning av barn på förskolan
Du som vårdnadshavare ansvarar för att markera barnets ankomst och hemgång på digitala skärmar som finns på förskolan. Den digitala registreringen måste kompletteras med att du säkerställer att personal vet att ditt barn har lämnats eller hämtats.

Anmäla frånvaro
Frånvaroanmälan görs av dig som är vårdnadshavare, eller annan ansvarig vuxen, i appen Tieto Education. Läs mer om anmäla frånvaro i appen Tieto Education