Eksjö kommuns logotyp

Kommunprogram

Kommunprogrammet är Eksjö kommuns övergripande måldokument som beskriver den politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas.

Utifrån kommunprogrammet ska styrning/ledning och planering av verksamheterna ske på både kort och lång sikt. Programmet har även en betydande roll i det årliga budgetarbetet, samt i uppföljningen av kommunens resultat. Kommunprogrammet gäller för hela kommunkoncernen, det vill säga de kommunala bolag och förvaltningens verksam­heter som kommunen består av.

Kommunprogram 2020-2023

Kommunprogrammet för 2020-2023 godkändes av kommunfullmäktige den 24 oktober 2019.

Kommunprogram 2024-2027

Kommunprogrammet för 2024-2027 godkändes av kommunfullmäktige den 21 september 2023.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se