Eksjö kommuns logotyp

Livsmedel och smittskydd

Miljöenheten registrerar och kontrollerar verksamheter som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Som livsmedelsföretagare måste du uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen och det är ditt ansvar att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt.

Som livsmedelsverksamhet klassas samtliga verksamheter som yrkesmässigt hanterar eller säljer livsmedel. Verksamheten måste godkännas eller registreras innan den tas i bruk. Detta krav gäller även för fordon som används för livsmedelshantering.

Maten vi äter ska innehålla näring, ge energi och smaka gott, men ibland händer det att maten innehåller mer än vi vill. Det kan vara bakterier, odeklarerade allergiframkallande ämnen eller andra otrevliga saker. För att minska riskerna för att detta ska inträffa är det viktigt att livsmedlen hanteras på rätt. Att arbeta med livsmedel ställer krav på kunskaper om bland annat hygien och matallergier.

Starta, ta över eller bygga om livsmedelsverksamhet

Verksamheter som ska registreras

Om du ska starta, ta över eller bygga om restaurang, livsmedelsbutik, kiosk eller liknande ska du kontakta miljöenheten. Detta gäller även om verksamheten bara är tillfällig. Hanteringen ska ske i en anläggning som uppfyller grundläggande hygieniska krav.

Anmälan om registrering av din anläggning ska göras 14 dagar innan du startar verksamheten.

Anmälningsavgiften motsvarar en timmes handläggning och faktureras i efterhand. 

Tänk på att andra tillstånd kan behövas om du till exempel ska servera alkoholdrycker. Läs mer under avsnittet Alkohol, tobak och livsmedel

Verksamheter som ska godkännas

Ska du starta mejeri, slakteri, styckningsanläggning eller liknande ska inte din verksamhet registreras, utan godkännas.

Kontroll av livsmedelsanläggningar

I Eksjö kommun finns det drygt 160 livsmedelsanläggningar, fördelade på bland annat restauranger, gatukök, pizzerior, livsmedelsbutiker och skolkök. För att kontrollera att dessa säljer och serverar livsmedel som är säkra att äta, och håller utlovad kvalitet, gör kommunens miljöenhet inspektion hos dem.

För att inspektionsresultatet ska bli så rättvisande som möjligt utförs inspektionen oftast oanmält. Vid inspektion kontrolleras bland annat städning, temperaturer och märkning.

 Matförgiftning

Smitta

Smitta kan spridas bland annat via mat, vatten, ventilationsanläggningar eller direkt från andra människor. Tror man att man blivit smittad bör man kontakta sjukhus eller vårdcentral för mera information. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du de sjukdomar som är anmälnings- och smittspårningspliktiga enligt smittskyddslagen. 

Anmälningspliktiga sjukdomar, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Taxa och avgifter – livsmedelsområdet

Avgiftsskyldiga är de som har, eller ska starta en verksamhet som berörs av livsmedelslagens regler och där kommunen har ansvar för tillsyn. Detta gäller för:

  • företag
  • föreningar
  • privatpersoner med flera

För verksamheter som lyder under livsmedelslagen tas en årlig kontrollavgift ut. Den årliga kontrollavgiften styrs av verksamhetens storlek och typ. Vid registrering av livsmedelsanläggning debiteras för en timmes handläggning.

Avgiften per timme beräknas och fastställs för varje år av samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se