Eksjö kommuns logotyp

Stöd och hjälp vid missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård.

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

 • själv har problem med missbruk och beroende
 • är anhörig till någon som har problem med missbruk och beroende
 • har frågor om problem med missbruk och beroende
 • vill förändra dina vanor kring missbruk och beroende
 • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
 • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Ansöka om hjälp

Kommunens biståndsenhet arbetar med att stödja och hjälpa vuxna med problem med missbruk och beroende. Den huvudsakliga uppgiften är att utreda behov av stöd och behandling för eventuella problem. Biståndsenhetens mottagningsgrupp tar emot din ansökan eller anmälan om oro som rör vuxna som kan behöva någon form av hjälp eller stöd.

När du kommer till biståndsenheten träffar du en socialsekreterare. Socialsekreteraren arbetar under sekretess och får endast ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du samtycker till det. Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Du är alltid delaktig i din utredning och du sätter upp dina mål som du vill uppnå. På begäran från Transportstyrelsen gör biståndsenheten även körkortsutredningar.

Om du, eller en närstående, är i behov av behandling eller stöd ges det i första hand i hemmiljön. Även vård på behandlingshem, i hem för vård och boende, i familjehem eller i kombination med tillfälligt boende kan vara aktuellt.

Kontaktuppgifter

Vill du anmäla oro eller ansöka om hjälp eller stöd för första gången kontaktar du biståndsenhetens mottagningsgrupp via kommunens kontaktcenter:
Telefon: 0381-360 00
E-post: socialasektorn@eksjo.se 

Mottagningsgruppen har följande telefontider:

Måndag–torsdag: 09.00–15.00
Fredag: 09.00–12.00

Lunchstängt alla dagar: 12.00–13.00

Socialsekreterare inom missbruk vid redan pågående ärende/insats har telefontid alla vardagar klockan 8.30–9.30.

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Öppenvård

Eksjö kommuns öppenvård erbjuder stöd och behandling för dig som är alkohol- och drogberoende, har ett spelmissbruk eller annat riskbruk, eller är anhörig. Öppenvården arbetar med:

 • Råd och stöd
  Råd och stöd per telefon, via enskilda samtal upp till tio gånger, eller i grupp utan biståndsbedömning.
 • Behandling
  För att få en behandlingsinsats från öppenvården behöver du ett biståndsbeslut från handläggare på biståndsenheten.
 • SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken
  Om du rapporterats för ratt- eller sjöfylleri får du ett erbjudande om hjälp med att ta itu med alkohol- eller drogproblematiken.

Kontaktuppgifter

Telefon: Öppenvårdens reception 0381-421 19
Telefontid måndag till fredag klockan 9 till 10 och klockan 13 till 14.

Besöksadress: Sofieholmsgatan 2, 575 33 Eksjö
e-post: eksjo.kommun-oppenvarden@eksjo.se

Öppettider:
Öppet för drop-in måndag till lördag klockan 8.30 till 10.30.

Rådgivande samtal

Inom kommunens enhet för stöd och återhämtning/boendestöd och inom sysselsättning/träffpunkt finns en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten hjälper till med bedömningar i funktion och aktivitet hos dig med problem med missbruk och beroende. Bedömningarna används sedan som underlag för biståndsbeslut och vid fortsatta insatser.

Målet med arbetsterapi är att stödja dina möjligheter att leva ett värdefullt liv efter önskemål och behov. Arbetsterapeuten hjälper dig att utveckla din aktivitetsförmåga och med att hindra att den försämras. Ibland kan kompenserande åtgärder med olika hjälpmedel eller särskild pedagogik, till exempel genom skriftliga instruktioner, bildstöd eller scheman, behövas för att du ska känna tillfredsställelse i ditt dagliga liv.

Arbetsterapeuten gör tillsammans med dig en bedömning av din förmåga i förhållande till aktivitet. Arbetsterapeuten fungerar också som en ”coach”. Den viktigaste utgångspunkten är det som du själv ser som ett angeläget problem eller mål att arbeta med.

Stöd och hjälp till barn och unga

Organisationer för hjälp och stöd

Det finns flera olika organisationer och kommunala verksamheter som kan hjälpa dig om du behöver råd och stöd eller om du känner att du inte mår bra. I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ska du alltid ringa 112.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Mejerigatan 5

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-366 50


Fler kontaktuppgifter
och länkar finns under de olika avsnitten på denna sida.

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du social­jouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.