Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Stadsarkitekten på Eksjö kommun tar hjälp av byggprogrammets elever

Eleverna fick i uppdrag av stadsarkitekten på Eksjö kommun Lucia Botero Fridholm att göra en stadssilhuett av Eksjö som sedan skulle monteras i Samhällsbyggnadsektorns entré i förvaltningshuset.

 TILLBAKA

Stadsarkitekten tar hjälp av byggprogrammets elever

Stadsarkitekten tar hjälp av byggprogrammets elever

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567