Eksjö kommuns logotyp

Elevhälsan på Eksjö gymnasium

Elevhälsan på gymnasieskolan är en viktig resurs för elevernas hälsa och välbefinnande. Den omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande, med målet att stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål.

Genom att erbjuda hälsobesök, undersökningar och enkla sjukvårdsinsatser bidrar elevhälsan till en positiv lärandemiljö. Arbetet sker på individ-, grupp- och skolenhetsnivå, och det är viktigt att det finns tillgång till olika yrkeskategorier inom elevhälsan för att möta elevernas behov.

Skolsköterska

Drop-in onsdag och torsdag klockan 11.00-11.45.

Övrig tid är det bokade tider som gäller.

Skolsköterska
Britt-Marie Johansson
telefon: 0381-365 35
e-post: britt-marie.johansson1@eksjo.se

Programansvar

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Anpassade gymnasieskolan
 • Orienteringsgymnasiet

Skolsköterska
Eva-Marie Björklind
telefon: 0381-363 43
e-post: eva-marie.bjorklind@eksjo.se

Programansvar

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Introduktionsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Skolläkare & skolpsykolog

Skolläkare
Anna Lindholm
Mottagning efter överenskommelse med skolsköterskorna.

Skolpsykolog
Kontakt med skolpsykolog sker via Elevhälsan.

Kurator

Kurator
Camilla Evaldsson
telefon: 0381-363 44
e-post: camilla.evaldsson@eksjo.se

Programansvar

 • Estetiska programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Anpassad gymnasieskolan

Kurator
Therese Svensson
telefon: 0381 - 360 24
e-post: therese.svensson1@eksjo.se

Programansvar

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Introduktionsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Specialpedagog

Specialpedagog
Stefan Nilsson
telefon: 0381- 361 96
e-post: stefan.nilsson@eksjo.se

Programansvar

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Specialpedagog
Marie Andersson
telefon: 0381 - 362 91
e-post: marie.andersson2@eksjo.se

Programansvar

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Specialpedagog - Anpassade gymnasieskolan
Matilda Gränne
e-post: matilda.granne@eksjo.se
telefon: 0381 - 361 63

Programansvar

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Individuellt program

Behöver du extra stöd i studierna?

För dig som behöver extra stöd i dina studier har vi Studion.

Studion är till för dig som behöver någon form av extra stöd i dina studier. Här träffar du våra specialpedagoger och speciallärare.

Vi hjälper dig att lägga upp en planering och ger dig stöd om betyg saknas från grundskolan i främst matematik, engelska eller svenska.

Vi finns också till hands om du behöver stöd med någon annan kurs. Du har också möjlighet att genomföra prov i Studion med extra läs- och skrivstöd.

Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi finns i B-huset på bottenplanet.

Vårt uppdrag

 • Arbetar med metoder för att utveckla den pedagogiska mångfalden och lärandemiljön
 • Ger råd och stöd till elever och föräldrar
 • Initiera, stimulera och genomföra skolutveckling i nära samarbete med rektor
 • Samverkar med elevhälsa, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin, specialpedagogiska skolmyndigheten med flera
 • Handleder pedagoger enskilt och i grupp
 • Handleder i kartläggning och åtgärdsprogram
 • Samverkar med olika skolenheter runt till exempel överlämningar
 • Genomför pedagogiska utredningar och observationer

Specialpedagoger och Speciallärare

 • Specialpedagogiskt förhållningssätt
 • Kartläggning och åtgärdsprogram
 • Läs- och skrivstöd
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
 • Koncentrationsproblematik
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Särskolepedagogik och pedagogik vid låg begåvning
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) till exempel Bild- och Teckenstöd

Vi ger dig

 • Stöd i att lägga upp en planering
 • Stöd i olika ämnen
 • Möjlighet att arbeta enskilt i lugn och ro
 • Möjlighet att genomföra prov med extra anpassningar
 • Olika former av läs-och skrivstöd

Allergier

Vi har elever på Eksjö gymnasium som har svår allergi för nötter, jordnötter, mandel och sesam. Det är viktigt att alla som är på skolan är medvetna om detta.

Många barn och ungdomar är allergiska mot nötter, jordnötter, mandel och sesam. Om en person med svår allergi av misstag får i sig detta kan det utvecklas till livshotande allergisk chock. För att alla ska känna sig trygga följer vi Allergiförbundets rekommendation att det inte ska förekomma nötter, jordnötter, mandel och sesam på skolans område. Detta gäller vid all verksamhet under och efter skoltid. Det gäller dygnet runt året om, alltså även då lokalerna hyrs ut. Tänk även på att många personer kan reagera kraftigt på dofter, till exempel parfym och doftande hygienartiklar.

Tack för att du respekterar vårt beslut!
Elevhälsan Eksjö kommun

Kontakt

Eksjö gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00