Blockmodellen
LYSSNA

Matematik med Singaporemodellen

Under höstterminen 2020 genomförde jag som första uppdrag i min tjänst som utvecklingslärare i matematik en undersökning av läget i matematiken i Eksjö kommun. Som underlag i den undersökningen användes kvalitetsrapporter, resultat från nationella prov samt samtal med matematiklärare årskurs 4 - gymnasiet. Samtalen gick till så jag (när det var möjligt ur pandemisynpunkt) träffade de lärare som undervisar i matematik skolvis. Inför samtalen hade jag förberett några ämnen som vi diskuterade och samtalade kring.

I undersökningen kunde jag identifiera några områden som vi i Eksjö skulle kunna utveckla och bli bättre på: taluppfattning, problemlösning, språk och begrepp, självförtroende och motivation. Jag ställde också frågor om vad lärarna skulle vilja lära mer om och vad som skulle vara bra ämnen att ta upp på nätverksträffar och annat kollegialt lärande. Det kom fram massor av bra förslag och här är några exempel: digitala hjälpmedel/läromedel, matematikmiljö, Singaporemodellen, att prata matematik, konkret matematik, kooperativ lärande i matematik, motivation, bedömning.

Undersökningen blir grunden för hur jag ska lägga upp mitt arbete som utvecklingslärare. I samråd med mina chefer blev det bestämt att jag tillsammans med några lärare ska satsa på är Singaporemodellen. Den tråden kommer vi att spinna vidare på under våren, troligtvis i form av några projektklasser.

Singapore math eller Singaporemodellen är ett sätt att planera och att ta sig an matematikämnet som utvecklades i Singapore under 90-talet. Man hade då låga resultat i ämnet och bestämde sig för att med hjälp av forskning tänka om och kom fram till en modell som har visat sig mycket framgångsrik i internationella jämförelser där eleverna i Singapore presterar i topp.

Jag håller på att sätta mig in i hur man jobbar och tycker att det verkar vara ett fantastiskt arbetssätt där man knyter ihop flera avgörande ingredienser för en god matematikundervisning. I Singaporemodellen skapas förutsättningar för att arbeta:

 • inkluderande
 • språkutvecklande
 • kooperativt
 • forskningsbaserat
 • strukturerat
 • med ett problemlösande förhållningssätt och
 • med taluppfattning i fokus

För låg- och mellanstadiet finns ett svenskt läromedel, Singma ger ett gott lärarstöd med tydlig struktur. För högstadiet finns material att använda sig av men inget heltäckande läromedel.

Frågor att fundera på och att prata med kollegor om:

 1. Vad har du för erfarenheter av Singaporemodellen?
 2. Vilka delar av den tycker du vore kul att prova?
 3. På vilket sätt kan vi lära av Singaporemodellen?

Länktips:

https://www.lararen.se/grundskollararen/matematik-no-teknik/matte-som-i-singapore Länk till annan webbplats.

https://www.lararen.se/grundskollararen/reportage/framgangsrik-modell-gor--matten-tydlig Länk till annan webbplats.

https://www.admeraeducation.se/ Länk till annan webbplats.

https://annaochphilipslararpodcast.libsyn.com/size/5/?search=avsnitt+69 Länk till annan webbplats.

https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/singma-matematik-ak-4/# Länk till annan webbplats.

 

//Emilie Nyrén

Utvecklingslärare

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
   TILLBAKA

  Matematik med Singaporemodellen

  Under höstterminen 2020 genomförde jag som första uppdrag i min tjänst som utvecklingslärare i matematik en undersökning av läget i matematiken i Eksjö kommun. Som underlag i den undersökningen användes kvalitetsrapporter, resultat från nationella prov samt samtal med matematiklärare årskurs 4 - gymnasiet. Samtalen gick till så jag (när det var möjligt ur pandemisynpunkt) träffade de lärare som undervisar i matematik skolvis. Inför samtalen hade jag förberett några ämnen som vi diskuterade och samtalade kring.

  Eksjö kommun

  Besök:Södra Kyrkogatan 4

  Post:575 80 Eksjö

  Telefon: 0381-360 00

  E-post: kommun@eksjo.se

  Öppettider

  Telefon:

  Besök:

  Ordinarie öppettider:

  TELEFON:

  Måndag–fredag 8.00–16.00
  Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
  Lunchstängt 12.00–12.45

  BESÖK:

  Måndag–fredag 8.00–16.00
  Lunchstängt 12.00–12.45