Eksjö kommuns logotyp

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (kf) har 49 valda politiker och är kommunens högsta och enda direktvalda organ – kommunens ”riksdag”.

Eksjö kommun styrs av en majoritet som består av Socialdemokraterna och Moderaterna. Övriga partier är Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Kommunfullmäktige väljs
vid allmänna val vart fjärde år, och är det enda direktvalda organet i kommunen. Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026.

Kommunfullmäktige väljer representanter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Till fullmäktige hör valnämnden, kommunrevisionen och överförmyndarnämnden. Fullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar för specifika ärenden.

Kommunfullmäktige beslutar
i principfrågor och grundläggande ärenden för kommunen, främst där de politiska åsikterna är avgörande. Exempel på beslut som fullmäktige tar är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget, skatt, avgifter och taxor och andra viktiga ekonomiska frågor.

Ledamöter 2022–2026

Ordförande: Diana Laitinen Carlsson (S)
Förste vice ordförande: Kristina Carlo (M)
Andre vice ordförande: Stellan Johnsson (C)
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Fullmäktiges sammanträden i webb-tv

Varje sammanträde med fullmäktige direktsänds från sammanträdes början den aktuella dagen. Webbsändningen startar strax innan sammanträdet börjar.

Ansvarig utgivare
Samtliga talare (politiker, tjänstemän och allmänhet) under sammanträdet ansvarar själva för sina uttalanden under webbsändningen.

Kommun­fullmäktiges ordförande Diana Laitinen Carlsson är ansvarig utgivare.

När kommentar lämnas om en webbsändning, behandlar kommunstyrelsen personuppgiften (namnet) i enlighet med GDPR.

Kommunfullmäktiges webbsändning Länk till annan webbplats.

Tidigare webbsändningar

Det är möjligt att se och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand. Du har då möjlighet att välja de ärenden du är intresserad av. Inspelningen läggs ut en till två arbetsdagar efter sammanträdet.

Tidigare webbsändningar från och med januari 2018 Länk till annan webbplats.

Webbsändningar saknas för följande möten:
23 februari 2023
19 mars 2020

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Tillkännagivande/ärendelista och handlingar

Här finns tillkännagivande (ärendelista) till kommunfullmäktige. Det är tillkännagivandet till det senaste sammanträdet som visas.
Underlag för fullmäktiges beslut presenteras i kommunstyrelsens protokoll och övriga handlingar.

Handlingar

Vill du ta del av handlingarna inför fullmäktiges sammanträde är du välkommen att kontakta kommunfullmäktiges sekreterare via kommunens kontaktcenter senast dagen före sammanträdet.

Mötestider och Allmänhetens frågestund

Varmt välkommen till fullmäktiges sammanträde via webb-tv eller genom besök. Kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger per år.

Allmänhetens frågestund – medverkan

Sammanträdet börjar med Allmänhetens frågestund, vilket innebär att vem som vill kan ställa kortfattade frågor till ordförande eller vice ordförande i styrelse och nämnder, utskott eller beredningar. I den eventuella efterföljande överläggningen får samtliga fullmäktigeledamöter delta.

Ska du ställa en fråga är det viktigt att du har tagit del av följande information:
Frågan som ställs ska vara kortfattad. Vill du vara säker på att få den besvarad på samma möte som den ställs, bör du skicka in den till kansliavdelningen någon vecka i förväg. Till frågan kan en kort bakgrund lämnas om max två minuter.

Allmänhetens frågestund är inget tillfälle till debatt, vilket innebär att det inte är tillåtet att på nytt gå upp i talarstolen för att ställa följdfrågor eller diskutera svaret. Det är heller inte tillåtet att ifrågasätta enskilda tjänstepersoner på frågestunden.

Ifall ordförande anser att någon avviker från ovanstående, kan hon besluta att avsluta frågestunden.

Vill du medverka under frågestunden, kontakta fullmäktiges sekreterare innan sammanträdet, via e-post anneli.gustafsson@eksjo.se eller via telefon
0381-366 02.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2024

Kommunfullmäktiges sammanträden startar normalt klockan 18.00.

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Eksjö stadshus

Se aktuell information under "Nyheter" på startsidan här på eksjo.se inför varje möte.

Torsdag 22 februari
Torsdag 21 mars
Torsdag 25 april
Torsdag 23 maj
Tisdag 18 juni
Torsdag 19 september
Torsdag 31 oktober
Torsdag 28 november

Mandatfördelning

Fördelningen av kommunfullmäktiges 49 mandat, 2022-2026

  • Centerpartiet, 8 mandat
  • Moderaterna, 10 mandat
  • Kristdemokraterna, 3 mandat
  • Liberalerna, 2 mandat
  • Socialdemokraterna, 15 mandat
  • Vänsterpartiet, 2 mandat
  • Miljöpartiet de gröna, 1 mandat
  • Sverigedemokraterna, 8 mandat

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet att lämna förslag på något du vill förändra eller förbättra när det gäller Eksjö kommuns verksamhet. Medborgarförslaget behandlas politiskt.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige inom sex månader.

Läs mer om medborgarförslag

Fullmäktiges valberedning

När kommunfullmäktige sammanträder första gången efter valet, väljs en valberedning för hela mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot per kommunfullmäktigeparti, med lika många ersättare.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla under mandatperioden.

Valberedningens ordförande och vice ordförande lägger fram förslag vid fyllnadsval.

Ordförande: Saimy Svärd (S)
Vice ordförande: Erik Johansson (C)
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Ledamöter i valberedningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se