Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig färdigheter och kunskaper inom bygg- och anläggningsbranschen. Om du är intresserad av den praktiska delen av byggnation, kan inriktningen Husbyggnad på detta program vara något för dig.

Inriktning Husbyggnad

Du får grundläggande kunskaper om hur man bygger hus från idé till färdig byggnad. Det innefattar nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler.

Programmet ger dig möjligheten att utveckla din kreativa förmåga och hitta lösningar på olika situationer som uppstår i arbetet. Du kan arbeta både självständigt och i team, och du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder

Grundläggande högskolebehörighet

Grundläggande högskolebehörighet är en rättighet och ett frivilligt val för elever på yrkesprogram. Från och med höstterminen 2023 ingår de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på samtliga yrkesprogram. Det innebär att du som vill gå ett yrkesprogram också kan studera vidare efter gymnasiet.

APL, arbetsplatsförlagt arbete

På Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad får du möjlighet att praktisera ditt yrke genom arbetsplatsförlagt lärande (APL). Detta innebär att du kommer att vara ute på ett företag och tillämpa dina kunskaper i praktiken. APL ger dig en värdefull möjlighet att omsätta teoretiska koncept i verkliga arbetsuppgifter och få en känsla för yrket i en arbetsmiljö.

Lärlingsutbildning

Under årskurs 2 och 3 går du lärlingsutbildning. Du är då ute på en arbetsplats halva din skoltid. Du kommer att vara i skolan och studera två veckor för att sedan vara ute på en praktikplats i två veckor.

Branschrekommenderad skola

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, kvalitetsmärker skolor utifrån flertalet kriterier. Vi har fått denna kvalitetsmärkning och det innebär bland annat att:

  • vi genomför programråd varje termin
  • vi har ett tätt samarbete med de lokala arbetsgivarna
  • vi uppfyller kraven gällande säkerhet, utrustning, lokaler och lärartäthet

Vill du läsa mer om BYN kan du besöka deras hemsida: www.byn.se Länk till annan webbplats..

BYN

Kontakt

Rektor
Maria Sparre
e-post: maria.sparre@eksjo.se
telefon: 0381- 365 30

Sidan senast uppdaterad:

Bygg- och anläggningsprogrammet Eksjö gymnasium

Bygg- och anläggningsprogrammet Eksjö gymnasium