Logotyp Eksjö kommun

Råd i kommunen

Kommunens styrelser och nämnder har stöd av olika rådgivande organ. Råden fungerar som invånarnas intressebevakare. Dessa kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina olika intresseområden.

I Eksjö kommun finns flera olika intresseorgan som kommunala funktionshinderrådet, pensionärsrådet eller brukarråd. Som anhörig inom äldreomsorgen eller som vårdnadshavare till barn inom förskola och skola kan du medverka i brukarråd.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de handikapporganisationer som finns i kommunen, samt av politiker från de olika kommunala organen.

Ordförande: Anders Gustafsson
Sekreterare: Maria Axelsson

Mötestider 2021
5 maj - digitalt möte
9 september - digitalt möte
9 december

Samtliga möten startar klockan 13.30 och beräknas sluta cirka klockan 16.00.

Handlingsplan

En handlingsplan om funktionshinder har antagits av kommunstyrelsen 2017.

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2021

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2020

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2019

Kommunala funktionshinderrådets protokoll 2018

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet består av representanter från de pensionärsorganisationer som finns i kommunen, samt en representant från kommunstyrelsen och en från respektive nämnd.

Ordförande: Marie-Louise Gunnarsson.
Sekreterare: Gunilla Bergdalen.

Mötestider 2021

Mötestid: klockan 9.30–12.00

1 februari
24 maj
6 september
6 december

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2021

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2020

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019

Kommunala pensionärsrådets protokoll 2018

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.

Brukarråd i förskolan, familjedaghem och skolan

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00