Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg inom socialt stöd och omsorg

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande för dig som får insatser genom kommunens sociala sektor.

I Eksjö kommuns finns flera brukarråd för sociala sektorns olika verksamheter. Brukarinflytande handlar om att du som får insatser, eller är anhörig, ska få inflytande och möjlighet att påverka den verksamhet där du får ditt stöd.

I brukarråden medverkar du som får insatser, anhöriga och personal. Vid behov deltar en kontaktpolitiker från socialnämnden.

Varje brukarråd bestämmer vilka frågor som de vill jobba med och hur de vill lägga upp sitt arbete. Varje brukarråd bestämmer också hur ordförande och vice ordförande utses och hur lång mandattiden ska vara. Vid varje sammanträde förs protokoll.

Kontakt

Sociala sektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

socialasektorn@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Sidan senast uppdaterad:

Brukarråd inom socialt stöd och omsorg i Eksjö kommun

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande för dig som får insatser genom kommunens sociala sektor.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.