LYSSNA

Löpande insikt – undersökning

för att förbättra servicen

Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning ”Löpande Insikt” som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag.

Genom att du deltar i ”Löpande Insikt” hjälper du kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat i Eksjö kommun.

Undersökningen innebär att en enkät skickas till dig som har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen nyligen. I enkäten får du svara på frågor hur du upplevde hanteringen av ditt ärende.

Områden som undersöks

De myndighetsområden som ”Löpande Insikt” undersöker är:

  • bygglov
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll

Kommunen kommer inte att kunna se vem som har svarat eller hur. Resultaten presenteras för kommunen i en sammanställd form där det inte går att identifiera person eller företag.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Undersökningen "Löpande Insikt"

Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning ”Löpande Insikt” som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.