Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Vilda djur, skadedjur och djurhållning

Om vilda djur eller skadedjur besvärar dig så finns information på denna sida om vart du ska vända dig. Du kan även få tips om vad du själv kan göra om du störs av kajor. Vid viltolyckor är det polisen du vänder dig till. För att ha vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det är länsstyrelsen som har hand om tillsynen för djurplågeri.

Vilda djur, fåglar och katter i tätorterna

Det finns alltid ett skäl till att djur söker sig till ett visst område. Det kan finnas mat, lämpliga bo-platser eller skydd. Vill du inte ha dem i din närhet, ska du låta bli att erbjuda det de vill ha. Det är viktigt att inte låta sopor och matrester vara tillgängliga, använd bara slutna komposter. Det finns blommor att välja som inte är så smakliga för rådjuren. Rensa upp i vildvuxna hörn, plocka upp fallfrukt dagligen från tomten. Om du matar småfåglar på vintern ska du städa ofta under fågelbordet.

Skator, kajor, kråkor och duvor

Störs du av kajor?

Det är vanligt att kajor cirkulerar runt om i tätbebyggda områden och övernattar på tak. I vissa områden upplevs kajorna som ett problem eftersom de flyger i stora grupper, låter väldigt mycket och lämnar avföring efter sig. Även om kajorna upplevs som irriterande och ohygieniska är de ingen risk för människors hälsa.

Att skjuta fåglar löser inte problemet

Många hör av sig och vill att kommunen ska skjuta kajorna. Att skjuta fåglarna bedöms vara en omöjlig uppgift och löser inte problemet eftersom det fylls på med nya fåglar hela tiden. En avskjutning leder bara till att kajorna flyttar tillfälligt. Det finns också en risk att kajorna ersätts med andra fåglar. Vid avskjutningar måste även säkerheten kunna garanteras. Däremot kan kommunen ge dig som fastighetsägare tips på hur du kan förebygga störningar från kajorna. Du kan också få tips om vad du kan göra för att se till att kajorna inte vill vara på din fastighet.

Vad kan du göra?

Det finns mycket du kan göra för att försöka minska störningarna från kajorna. Det bästa är att minska tillgången på mat och försvåra för dem att bygga bo. Oavsett vad du väljer att göra är det viktigt att du kontinuerligt varierar din skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag. Det är också viktigt att du samarbetar med flera fastighetsägare för att undvika att kajorna hamnar på granntaket.

Minska tillgången på mat. Kajor är allätare som äter i stort sett allt som erbjuds där de befinner sig. Därför är det viktigt att vi hjälps åt att minska tillgången på mat genom att:

 • Se till att lock på sopkärl och papperskorgar är stängda så att kajorna inte kan dra ut innehållet. Fyll därför inte sopkärlet med så mycket skräp att du inte kan stänga locket.
 • Ställ inte ut soppåsen.
 • Skräpa inte ned.
 • Plocka upp fallfrukter.
 • Mata gärna småfåglar men tänk på att använda fågelmatare som inte drar till sig andra fåglar, till exempel kajor. Försök undvika att fågelmat spills på marken.

Försvåra för dem att bygga bo eller vilja landa. Kajorna bosätter sig gärna i holkar eller andra ihåligheter som till exempel skorstenar. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att kajorna inte har byggt bo på ditt tak eller i någon ihålighet. Börja kontrollera detta under häckningsperioden som är mars till april.

Du kan också försöka försvåra för fåglarna att häcka genom att störa dem precis innan de ska häcka. Om de gång på gång misslyckas med att bygga bon och föda upp sina ungar, kommer fåglarna självmant att söka sig bort. För att störa dem från att bygga bo kan du:

 • Montera galler i skorstenen. Det kanske även fungerar med hönsnät.
 • Täcka för ventilationstrummor och andra ihåligheter med hönsnät innan kajorna börjar häcka.
 • Hänga upp ögonattrapper eller rovfågelsattrapper.
 • Plocka upp grenar och kvistar så att kajorna inte kan använda materialet för att bygga bo.
 • Rensa tak, hängrännor och andra platser från gamla bon samt ta bort nya bon innan kajorna hinner lägga ägg i dem.
 • Hänga upp reflekterande band eller annat som reflekterar, till exempel cd-skivor. Det får gärna vara i något prasslande material.
 • Använda akustiska fågelskrämmor som sänder ut ljud.
 • Sätta upp linor eller nät över platser där kajorna brukar vilja bo eller sitta.
 • Montera mjuka plastpiggar där kajorna kan landa och brukar sitta.
 • Såga ned träd som kajorna sitter i.
 • Glesa på grenverket i de träd som kajorna häckar.
 • Belysa träd som de gillar att bo eller övernatta i. Det ger en god effekt på de träd som du väljer att belysa, men risken finns att de söker sig till grannträdet.

Tänk på detta

Som fastighetsägare får du montera hinder och skrämselanordningar på din egen tomt, men du måste ta hänsyn till dina grannar så att dina åtgärder inte påverkar dem. Till exempel kan dina grannar uppleva att en akustisk fågelskrämma stör mer än vad fåglarna gör.

Om du inte äger marken måste du ha tillstånd från markägaren. Bor du i ett hyreshus ska du prata med din hyresvärd. Fastighetsägaren har en skyldighet att minska störningar som uppstår på sin fastighet.

Kort information om kajor

Kajor lever i livslånga parförbindelser som håller ihop även utanför häckningstiden. De häckar i holkar, ihåliga träd eller ihåligheter på byggnader och i skorstenar. Häckningsperioden är mars till april.

Kajor är också sociala varelser. De bildar stora flockar som är störst under hösten och vinterhalvåret. Här i södra Sverige är kajan till största delen en stannfågel. Om kajan inte stannar i Sverige över vintern flyttar den oftast i slutet av september till november och brukar vara tillbaka i februari eller mars.

Kajor äter i stort sett vad som helst som finns där de befinner sig. Det kan vara fröer på åkrar, frukter och bär i trädgårdar samt avfall i pappers­korgar.

Det är vanligt att kommunen får in klagomål på fåglar. En avskjutning löser inte problemet annat än för stunden. En fastighetsägare ska därför alltid i första hand själv försöka lösa problemet. Det kan röra sig som att till exempel förhindra fåglar att bygga bo eller slå sig ner på takkanter, hängrännor med mera. Det kan ske genom att du tar bort boet när fåglarna bygger det eller att spänna upp nät eller ståltråd.

Kanadagäss

Kanadagäss eller andra fåglar som förorenar en badplats kan möjligtvis betraktas som olägenhet. Kontakt tas i första hand med ansvarig för badplatsen för åtgärd av problemet. Om ansvarig för badplatsen inte åtgärdar problemet kan kommunens miljöenhet kontaktas.

Katter

Kommunen får ibland klagomål på lösspringande katter som orsaker olägenheter i bostadsområden. Kommunen har inga möjligheter att ta hand om katter som verkar sakna ägare. Istället får man vända sig till polisen.

Skadedjur

Det finns skadedjur av olika slag.

 • De som angriper mat och textil, till exempel mjölbaggar, mott och pälsängrar.
 • De som besvärar människor, till exempel loppor och löss.
 • De som orsakar skador på material i hus, till exempel husbock och råttor.

Äger du en villa eller radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring.

Bor du i flerbostadshus och upptäcker råttor eller andra skadedjur i eller omkring din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om problemen inte löser sig och fastighetsägaren trots dina påstötningar inte gör något åt skadedjursproblemet kan du kontakta miljöenheten.

Det är var och ens ansvar att se till problem inte uppstår. Tänk därför på att matning av småfåglar och andra djur även kan dra till sig skadedjur som råttor.

Skadade, sjuka eller döda djur

Då och då händer att vilda djur skadas eller insjuknar och blir liggande på en plats som kan vara olämplig. Kommunen har ett antal kommunala skyttar som har tillstånd att använda skjutvapen inom detaljplanerat område samt i tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan för att avliva vilda djur. Utanför dessa områden ska du i första hand vända dig till den som har jakträtten. Den kommunala skytten tar alltid kontakt med polisen innan ett djur avlivas inom tätorten.

Kommunala skyttar

Eksjö tätort, Per Philipsson, telefon 070-549 76 66
Eksjö tätort, Sven Rostedt, telefon 073-386 01 72
Eksjö tätort, Hult, Alf Bilker, telefon 070-936 05 78
Mariannelund, Mikael Engqvist, telefon 070-658 93 22
Mariannelund, Arnold Henriksson, telefon 070-375 37 77

Viltolyckor

Om du ser ett djur som skadats eller dödats i trafiken ska du kontakta Polisen 114 14. Den som kör på ett djur måste rapportera det till Polisen på SOS-numret 112. Alla viltolyckor måste rapporteras, oavsett om djuret är skadat eller inte.

Rapporteringsplikten gäller för:

 • älg
 • rådjur
 • vildsvin
 • dovhjort
 • kronhjort
 • björn
 • varg
 • utter
 • järv
 • örn
 • mufflon

Att inte anmäla är straffbart. Mer information och råd vid en viltolycka finns på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

På Nationella viltolycksrådets webbplats kan du läsa mer om hur du gör om du kört på vilt Länk till annan webbplats.

Djurhållning inom detaljplanelagt område

I de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa finns bestämmelser om bland annat djurhållning inom detaljplanelagt område.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Djurplågeri

När det gäller djurplågeri eller djur som far illa är det länsstyrelsen som har hand om tillsynen. Det gäller såväl husdjur som lantbrukets djur.

Kontakt

Miljöenheten

Besök:

Södra Storgatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

samhallsbyggnad@eksjo.se


Länsstyrelsen
Det är länsstyrelsen som har hand om tillsynen för djurplågeri. Det gäller såväl husdjur som lantbrukets djur. Anmäl bristande djurhållning, länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunala skyttar
Se rubriken "Skadade, sjuka eller döda djur" på denna sida.

Sidan senast uppdaterad:

Vilda djur, skadedjur och djurhållning i Eksjö kommun

Om vilda djur eller skadedjur besvärar dig så finns information på denna sida om vart du ska vända dig. Du kan även få tips om vad du själv kan göra om du störs av kajor. Vid viltolyckor är det polisen du vänder dig till. För att ha vissa djur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd. Det är länsstyrelsen som har hand om tillsynen för djurplågeri.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.