Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Kommunens registreringslotterier

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. Ideella föreningar registrerar sina lotterier hos kommunen.

Enligt Spelinspektionen Länk till annan webbplats. är ett lotteri ett spel där det är slumpen som avgör om du vinner eller inte. Enligt lotterilagen kan endast ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet få lov att sälja lotter. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registreringslotterier

Kommunalt lotteri

Om ett lotteri ska genomföras inom en kommun, ett så kallat kommunalt lotteri, så är det den aktuella kommunen som registrerar lotteriet. Det är även kommunen som ansvarar för kontrollen. På spelinspektionen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om kommunala lotterier. 

Insats och vinst

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp. Värdet av insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och en tredjedel av prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet (lottpris gånger totala antalet lotter, 4 kapitlet 7 § spelförordningen [2018:1475]). På Statistiska centralbyråns webbplats kan du se aktuella prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Lotterier utan registrering

Undantag från registrering kan ges enligt lotterilagen § 19 och § 20. En ideell förening behöver inte registreras för att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster:

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp.
  • Vinster får bara vara varor.
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara en sjättedel av prisbasbelopp.
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
  • I samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning
  • I samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan registering, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinsterna är låga och att det bara går att vinna varor eller tjänster.

Lotteriredovisning

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Registeringslotterier i Eksjö kommun

Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. Ideella föreningar ansöker om lotteritillstånd för kommunala lotterier hos kommunen.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.