Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bolagsstyrelser

Viss kommunal verksamhet drivs i bolagsform. Det finns både helägda och delägda kommunala bolag. Här återfinns uppgifter om ledamöter och suppleanter i respektive bolag.

De helägda bolagen är moderbolaget

Eksjö Stadshus AB, med dotterbolagen

 • Eksjöbostäder AB
 • Eksjö Energi AB med dotterbolagen Eksjö Elnät AB och
  Eksjö Energi Elit AB
 • Eksjö Kommunfastigheter AB
 • AB Eksjö Industribyggnader med dotterbolagen
  Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB och
  MA Industrifastigheter AB

De delägda bolagen är

 • Eksjö Fordonsutbildning AB
 • Näringslivsbolaget eksjö.nu
 • Fastighetsbolaget ITOLV AB

Eksjö Stadshus AB

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande: Sebastian Hörlin
Förste vice ordförande: Markus Kyllenbeck
Andre vice ordförande: Annelie Hägg
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Sammanträdestider 2024

16 januari klockan 9.00
20 februari klockan 8.30
12 mars klockan 13.00
26 mars klockan 15.00 (bolagsstämma)
14 maj klockan 8.30
11 juni klockan 8.00
10 september klockan 13.00
1 oktober klockan 8.30
19 november klockan 13.00

Information om Eksjö Stadshus AB

Styrdokument

Eksjöbostäder AB

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande: Anders Gustafsson
Förste vice ordförande: Ingegerd Axell
Andre vice ordförande: Bengt Jacobsson
Sekreterare: Magdalena Gustafsson

Information om Eksjöbostäder AB

Eksjö Energi AB

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande: Johan Starck
Förste vice ordförande: Bo-Anders Jansson
Andre vice ordförande: Lennart Nilsson
Sekreterare: Tina Wallerman

Information om Eksjö Energi AB

Eksjö Kommunfastigheter AB

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande: Anders Gustafsson
Förste vice ordförande: Ingegerd Axell
Andre vice ordförande: Bengt Jacobsson
Sekreterare: Magdalena Gustafsson

Information om Eksjö Kommunfastigheter AB

AB Eksjö Industribyggnader

Ledamöter AB Eksjö Industribyggnader

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande: Jan Holmqvist
Vice ordförande: Ulla Hägg
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Dotterbolag

Under AB Eksjö Industribyggnader finns dotterbolagen
Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB och
MA Industrifastigheter AB.

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB
Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande: Jan Holmqvist
Vice ordförande: Ulla Hägg
Sekreterare: Anneli Gustafsson

Information om AB Eksjö Industribyggnader

Information om Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB

Eksjö Fordonsutbildning AB

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande
Mats Hofstam, Maskinleverantörerna

Vice ordförande
Diana Laitinen Carlsson
E-post: diana.laitinen-carlsson@eksjo.se

Lars Ugarph
Marie Björk
Björn Bäckström, Maskinleverantörerna
Sofia Arebo, företräder Mats Klasson
Daniel Magnfält, Ekonomiska föreningen

Suppleanter

Bo Bergvall
Micael Carlsson
Jes Suhr
Christer Söderberg, Maskinleverantörerna
Lina Tuvesson Hallman, Maskinleverantörerna
Ann-Sophie Johansson, Företräder Mats Klasson
Hans Andersson, Ekonomiska föreningen

Kontaktuppgifter till kommunalt utsedda politiker Länk till annan webbplats.

Information om Eksjö Fordonsutbildning AB

eksjö.nu

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande
Roger Didrik
r.didrik@telia.com

Vice ordförande
Johan Lindfors
johan.lindfors@eksjo.se

Daniel Sand
Daniel Erkenborn
Lars Nordgren
Johan Starck
Annelie Hägg
Camilla Egerlid

Suppleanter

Ola Davidsson
Mikael Wiktorsson
Irene Thorn-Andersen
Per Nelzén
Sebastian Hörlin
Markus Kyllenbeck
Vakant
Tord du Rietz

Kontaktuppgifter till samtliga kommunala politiker Länk till annan webbplats.

Information om eksjö.nu

ITOLV AB

Ledamöter

Från och med ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:

Ordförande
Kristina Carlo
Telefon: 070-694 84 63
E-post: kristina.carlo@eksjo.se

Ledamöter
Bertil Granman
Sten Eriksson
Stefan Clomén Allansson
Per Svedberg
Annika Thorén

Suppleanter

Carina Stende
Malin Eriksson
Micael Carlsson
Frida Ronnling

Kontaktuppgifter till kommunala politiker Länk till annan webbplats.

Information om ITOLV AB

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Bolagsstyrelser i Eksjö kommun

Viss kommunal verksamhet drivs i bolagsform. Det finns både helägda och delägda kommunala bolag. På denna sida hittar du ledamöterna och ersättarna i bolagsstyrelserna.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.