Välkommen till Eksjö kommun

Lagar mat utomhus vid Skuruhatt.
LYSSNA

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet som gör att vi alla kan röra oss fritt i naturen. Den bygger på att vi tillsammans tar ansvar och visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp och övernatta något enstaka dygn i tält nästan var som helst. Allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter och fungerar om vi alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt att göra här och nu. Genom att visa hänsyn till djur, natur, markägare, och andra människor i naturen tar vi hand om och värnar allemansrätten.

Vad som är tillåtet att göra med stöd av allemansrätten beror ofta på aktivitet, vilken plats det är och vilken tid på året aktiviteten genomförs. Några exempel som alltid gäller är:

  • Skräpa inte ner. Ta med en påse, så blir det enkelt att få med sig skräp och slänga det på rätt ställe. Tar du dessutom med dig andras kvarlämnade skräp så gör du en jättefin insats!
  • Gå inte över tomter, planteringar och åkrar med växande gröda.
  • Du får inte köra motorfordon på barmark.
  • Du får inte elda på klippor. (Det kan också vara utökat eldningsförbud på vissa platser och vissa tider på året).
  • Bryt inte levande kvistar från växande träd och buskar.
  • Du får ta grenar, kottar och nötter som redan ligger på marken.
  • Du får plocka vilda blommor, bär och svamp som inte är fridlysta.

Läs mer hos Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har det nationella samordnings- och vägledningsansvaret för frågor om allemansrätten. Hos Naturvårdsverket hittar du all information om de möjligheter allemansrätten ger oss och hur vi gör allemansrätt genom att visa hänsyn och respekt. Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen vid olika aktiviteter, tider på året och på olika platser, är det enkelt att göra rätt.

Särskilda regler i naturreservat

I skyddade områden, som naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur och innebär att allemansrätten är begränsad. Föreskrifterna kan se olika ut för olika områden, beroende på vad som krävs för att skydda de värden som finns just där. Det betyder att du som besökare behöver ta reda på och följa föreskrifterna för det enskilda området.

Föreskrifterna finns ofta uppsatta på skyltar som för det mesta är placerade vid ingången till ett skyddat område. Du kan också läsa om föreskrifterna för respektive naturreservat i Eksjö kommun hos Länsstyrelsen i Jönköpings län:

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Allemansrätten

Lägg in en beskrivning på sidan som syns vid delning på sociala medier, på google och i menyer.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.