Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Försäkring vid olycksfall

Alla barn och elever i Eksjö kommun är försäkrade dygnet runt.

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov.

Anmäla olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som barnet/eleven drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Om ditt barn skadar sig ska du göra så här:

  • Uppsök läkare eller tandläkare direkt.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Jönköping via telefon eller e-post.
    Telefon: 036-19 90 30
    E-post: personskador@lfj.se
    Ange försäkringsnummer 2325436.
  • Kom ihåg att spara alla kvitton!

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Sidan senast uppdaterad:

Försäkring vid olycksfall för barn och elever i Eksjö kommun

Alla barn och elever i Eksjö kommun är försäkrade dygnet runt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.