Försäkring vid olycksfall

Alla barn och elever i Eksjö kommun är försäkrade dygnet runt.

För alla barn inom skolverksamheten i Eksjö kommun, från förskola till gymnasium, finns en gemensam olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Jönköping. Försäkringen gäller dygnet runt under inskrivningstiden, vilket innebär skoltid/verksamhetstid, fritid och lov.

Anmäla olycksfallsskada

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som barnet/eleven drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Om ditt barn skadar sig ska du göra så här:

  • Uppsök läkare eller tandläkare direkt.
  • Anmäl skadan till försäkringsbolaget Länsförsäkringar Jönköping via telefon eller e-post.
    Telefon: 036-19 90 30
    E-post: personskador@lfj.se
    Ange försäkringsnummer 2325436.
  • Kom ihåg att spara alla kvitton!

Kontakt

Barn- och utbildningssektorn

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00


Sidan senast uppdaterad:

Försäkring vid olycksfall för barn och elever i Eksjö kommun

Alla barn och elever i Eksjö kommun är försäkrade dygnet runt.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.