Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Våra förmåner

Eksjö kommun arbetar för att du ska trivas och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och en trygg anställning. Många av de förmåner som du får ta del av som medarbetare styrs av våra kollektivavtal.

Nedan har vi kortfattat sammanfattat information kring några av våra förmåner.

Balans i livet

Semester

Som anställd vid Eksjö kommun har du minst 25 semesterdagar. När du har fyllt 40 år får du 31 semesterdagar, och när du har fyllt 50 år får du 32 semesterdagar.

Du som är tillsvidareanställd har möjlighet att växla lön mot fler semesterdagar.

Du behåller din vanliga lön under semestern och får dessutom semesterdagstillägg för varje dag du är ledig.

Som nyanställd kan det också vara bra att känna till att du får ta ut semester redan samma år som du tjänar in den.

Flexibel arbetstid

I flera av Eksjö kommuns verksamheter tillämpas flexibel arbetstid, vilket innebär att du som medarbetare har möjlighet att själv påverka din arbetstid inom givna ramar med hänsyn till verksamhetens krav och behov.

Distansarbete

I flera av Eksjö kommuns verksamheter kan du som medarbetare ha möjlighet att arbeta på distans, exempelvis hemifrån. Om det finns förutsättningar i verksamheten görs en överenskommelse om distansarbete mellan ansvarig chef och dig som medarbetare.

Utökad möjlighet till föräldraledighet

Som medarbetare vid Eksjö kommun har du möjlighet att vara helt ledig, med eller utan föräldrapenning, till dess att barnet fyllt tre år.

Du som har barn under 12 år har möjlighet att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av heltid. Detta kan du göra med eller utan föräldrapenning.

Trygg anställning

Pension

Din pension består av tre delar: tjänste­pension, allmän pension och privat pension. Tjänstepensionen är en kollektivavtalad pension som betalas av kommunen som din arbetsgivare. Varje år betalar kommunen in pensionsavgift till din pensions- eller fondförsäkring. Det är du själv som väljer var pengarna ska placeras.

Det är möjligt att ta ut tjänstepensionen från 60 års ålder. Allmän pension kan tas ut från den månad du fyller 63 år. Om du är född 1960 gäller istället från den månad du fyller 62 år.

Sjuklön och sjukförsäkring

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Sjuklönen är 80 procent av lönen. Därefter får du ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Om du är sjuk i mer än 90 kalenderdagar och får ersättning från Försäkringskassan kan en del av inkomstbortfallet kompenseras genom Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL.

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KLLänk till annan webbplats. kan ge dig rätt till ersättning för kostnader vid arbetsskada och arbetssjukdom, till exempel om du under arbetet, eller på väg till eller från arbetet, råkar ut för en olycka.

Företagshälsovård

Eksjö kommun har tillgång till företagshälsovård. Den fungerar som ett stöd för cheferna i deras arbete med frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering. Genom företagshälsovården har kommunens chefer tillgång till olika tjänster till exempel utbildningar, stödsamtal, arbetsförmågebedömningar, provtagning, hälsoundersökningar för nattpersonal, råd om ergonomi med mera.

Övriga förmåner

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Om du har varit sammanhängande anställd i kommunen under minst 180 dagar före föräldraledigheten, och är ledig med föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå, så får du ett föräldrapenningtillägg och eventuellt föräldralön.

Föräldrapenningtillägget är en kollektivavtalad förmån som ger dig 10 procent av lönebortfallet i högst 180 dagar, dock längst till barnet är 24 månader.

Om din lön överstiger Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, får du dessutom utfyllnad från kommunen, så kallad föräldralön. Föräldralönen betalas ut under högst 270 dagar per barn.

Löneväxla till pension

Du som är tillsvidareanställd i kommunen kan ha möjlighet att växla lön till pension. Löneväxling innebär att du tar en del av din bruttolön och placerar den i den pensionsförsäkring eller fondförsäkring som du valt för din tjänstepension.

Prova på buss-/tågpendling för nyanställda

Många medarbetare pendlar med fossildrivna fordon vilket leder till stora utsläpp. Att gå, cykla eller åka kollektivt är bättre för miljön. Nyanställda som har minst fem kilometer till jobbet, där anställningen varar under minst sex månader, och som har möjlighet att åka med kollektivtrafik under hela eller delar av resan till jobbet, får testa en flexbiljett hos Jönköpings länstrafik utan kostnad.

Friskvård

Vi behöver må bra för att göra ett bra jobb. Som medarbetare vid Eksjö kommun får du inspiration till en bättre hälsa genom olika friskvårdsaktiviteter. Aktiviteterna handlar om hälsa, kost, kultur och träning. Du har också möjlighet att få individuell hälsocoaching och kostrådgivning vid fysiska träffar. Du kan utöver coaching få ett individuellt träningsprogram om du till exempel vill komma igång med löpträning.

Som kommunanställd har du även fritt inträde till både Eksjö simhall och Eksjö museum. I simhallen ingår flera vattenjympa-pass i veckan och på muséet kan du bland annat ta del av olika utställningar under året.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Våra förmåner

Eksjö kommun arbetar för att du ska trivas och utvecklas på jobbet, ha balans i livet och en trygg anställning. Många av de förmåner som du får ta del av som medarbetare styrs av våra kollektivavtal.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.