Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Beställa intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Eksjö kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, inkomstintyg eller intyg om förlorad arbetsinkomst.

Vi behandlar beställningar i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är mellan 1–14 arbetsdagar.

Via e-tjänsten kan du beställa:

  • Arbetsgivarintyg innehåller uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde. Arbetsgivarintyg fylls i digitalt på arbetsgivarintyg.nu
  • Årsinkomst till Försäkringskassan lämnas på Försäkringskassans webbplats.
  • Tjänstgöringsintyg innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg använder du för att styrka dina meriter när du söker arbete eller utbildning.
  • Inkomstintyg innehåller uppgifter om anställning och inkomst. Ett inkomstintyg kan du behöva om du har ärenden gällande banken, barnomsorg, försäkringsbolag.
  • Intyg om förlorad arbetsinkomst används när du behöver styrka vilken arbetsinkomst du förlorat för att exempelvis medverka i fackliga möten eller andra aktiviteter.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Beställa arbetsgivar-, tjänstgörings-, och inkomstintyg i Eksjö kommun

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Eksjö kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, inkomstintyg eller intyg om förlorad arbetsinkomst.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.