Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet syftar till att genom information och aktiviteter minska alkohol- och drogkonsumtionen. Som en följd kan också de negativa konsekvenserna av missbruk minska i Eksjö kommun.

Ökad alkoholkonsumtion påverkar människor både direkt och indirekt. Människor blir sjukare. Fler familjer splittras. Fler barn kommer i kläm. Folk råkar ut för fler och värre olyckor. Fler tonåringar har sex mot sin vilja. Fler rattfulla kör omkring på våra vägar. Konsekvenserna av alkohol uppskattas kosta det svenska samhället 66 miljarder kronor per år.

Eksjö kommun ska ge saklig information om alkohol och droger. Informationen ska underlätta medvetna beslut om användning av och attityd till alkohol och droger.

Det krävs ett brett engagemang från alla för att minska alkohol- och drogkonsumtionen. Det kan vara att delta i föräldravandringar, bestämma sig för att alkohol inte hör hemma i idrottssammanhang eller tänka på att inte ge bort alkohol. Att vara nykter i trafiken, respektera den som tackar nej till ett glas alkohol och inte bjuda ungdomar på alkohol, är andra viktiga insatser.

Med förebyggande arbete menas att man genom information och aktiviteter försöker öka kunskaperna hos den enskilde så att riskerna för riskbruk, missbruk och kriminalitet minskar. Det förebyggande arbetet vill man också ska leda till att debutåldern för alkohol och tobak bland ungdomar höjs. Syftet är alltså att förebygga eller begränsa problem som har med alkohol eller droger att göra.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Förebyggande arbete i Eksjö kommun

Det förebyggande arbetet syftar till att genom information och aktiviteter göra så att alkohol- och drogkonsumtionen, och därmed de negativa konsekvenserna av missbruk, minskar i Eksjö kommun.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.