Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet syftar till att genom information och aktiviteter minska alkohol- och drogkonsumtionen. Som en följd kan också de negativa konsekvenserna av missbruk minska i Eksjö kommun.

Ökad alkoholkonsumtion påverkar människor både direkt och indirekt. Människor blir sjukare. Fler familjer splittras. Fler barn kommer i kläm. Folk råkar ut för fler och värre olyckor. Fler tonåringar har sex mot sin vilja. Fler rattfulla kör omkring på våra vägar. Konsekvenserna av alkohol uppskattas kosta det svenska samhället 66 miljarder kronor per år.

Eksjö kommun ska ge saklig information om alkohol och droger. Informationen ska underlätta medvetna beslut om användning av och attityd till alkohol och droger. Det är en del av verksamhetsidén i Eksjö kommuns alkohol- och drogpolitiska program som antogs 2006.

För att kunna leva upp till verksamhetsidén krävs ett brett engagemang från alla. Det kan vara att delta i föräldravandringar, bestämma sig för att alkohol inte hör hemma i idrottssammanhang eller tänka på att inte ge bort alkohol. Att vara nykter i trafiken, respektera den som tackar nej till ett glas alkohol och inte bjuda ungdomar på alkohol, är andra viktiga insatser.

Med förebyggande arbete menas att man genom information och aktiviteter försöker öka kunskaperna hos den enskilde, så att riskerna för riskbruk, missbruk och kriminalitet minskar, och att debutåldern för alkohol och tobak bland ungdomar höjs. Syftet är alltså att förebygga eller begränsa problem som har med alkohol eller droger att göra.

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Det alkohol- och drogpolitiskaprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006. Syftet med ett alkohol- och drogpolitiskt program är att stärka en god folkhälsa som innebär livskvalitet för medborgarna och minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället. Programmet baseras på kunskap om förebyggande, tidiga och sena insatser. Fokus ligger på förebyggande insatser, det vill säga insatser som sker innan ett skadligt missbruk eller oönskade skador inträffar.

Länkar till mer information och frivilliga organisationer

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 19 augusti 2019

Förebyggande arbete i Eksjö kommun

Det förebyggande arbetet syftar till att genom information och aktiviteter göra så att alkohol- och drogkonsumtionen, och därmed de negativa konsekvenserna av missbruk, minskar i Eksjö kommun.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.

Gå till toppen