Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Adresser och namnsättning

Det är kommunen som ansvarar för att sätta adresser i tätorterna och på landsbygden. Namn på gator, vägar och kvartersnamn är något vi använder i vardagen men kanske inte funderar så mycket över var de kommer ifrån.

Adresser

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer. När ett nytt område bebyggs får de nya husen sitt adressnummer längs gatan.

Adresskartor för tätorterna (se respektive tätort).

landsbygden används trakt- eller bynamn, eventuellt gårdsnamn och nummer. Genom att adressen bygger på ortsnamn, gatunamn och gårdsnamn, har de även ett stort kulturhistoriskt värde.

Information om nya gatunamn och adresser skickas till fastighetsägaren, larmcentralen, räddningstjänsten, polisen och posten med flera.

Det är viktigt att en adress är unik inom kommunen så att det inte finns någon tvekan om var adressen ligger.

Lägenhetsnummer

Om det finns fler än en bostad i samma entré ges alla bostäder ett unikt nummer. Det kallas för lägenhetsnummer. Just det numret anger var i byggnaden som lägenheten finns och ligger till grund för statistik och folkbokföring.

Det är fastighetsägaren som sätter lägenhetsnummer och fastighetsägaren är skyldig att lämna in detta till kommunen. Lägenhetsnumren måste följa en bestämd standard.

Uppdatering av lägenhetsregister

Uppdatering av kommunens lägenhetsregister görs via blankett. Det finns en blankett för flerbostadshus/specialbostäder och en för småhus/fritidshus.

Namn på gator, vägar och kvarter

Gatunamn är något vi använder i vardagen men kanske inte funderar så mycket över var de kommer ifrån. Namnen kan till exempel hämtas från fornminnen, hur platsen ser ut, gamla gårdar och ibland också från personer.

Namn på kommunens gator och vägar beslutas av kommunstyrelsen efter förslag från samhällsbyggnadsnämnden. Namnen beslutas oftast i samband med att ett område ska bebyggas.

Kvartersnamnen beslutas av samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Mät- och exploateringsenheten

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

Epost:

samhallsbyggnad@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Adresser och namnsättning i Eksjö kommun

Det är kommunen som ansvarar för att sätta adresser i tätorterna och på landsbygden. Namn på gator, vägar och kvartersnamn är något vi använder i vardagen men kanske inte funderar så mycket över var de kommer ifrån.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.