Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har sju ledamöter och sammanträder tio gånger per år.

Myndighetsämnden behandlar ärenden inom dessa områden:

  • miljöbalken gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn och miljöprövning,
    förorenade områden med mera
  • plan- och bygglagen gällande bygglov, marklov, förhandsbesked, anmälan och tillsyn med mera
  • livsmedelslagen gällande anmälan, tillsyn och kontroll med mera
  • räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor i de delar som avser tillsyn och tillstånd
  • alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter
  • lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
  • lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Nämnden är tillika trafiknämnd och byggnadsnämnd.

Ledamöter 2023–2026

Ordförande: Mats Danielsson
Förste vice ordförande: Johan Andersson
Andre vice ordförande: Tommy Ingvarsson
Sekreterare: Karolina Eriksson

Protokoll

Ärendelista

Här finns ärendelista/kallelse till myndighetsnämnden. Det är kallelsen till det senaste sammanträdet som visas. Du hittar tidigare ärenden i protokollen.

Mötestider

2024

Myndighetsnämndens presidium

Tisdag 23 januari
Tisdag 27 februari
Tisdag 2 april
Tisdag 30 april
Tisdag 28 maj
Tisdag 27 augusti
Tisdag 8 oktober
Tisdag 29 oktober
Tisdag 26 november

Myndighetsnämnden

Torsdag 1 februari

Torsdag 7 mars
Torsdag 11 april
Onsdag 8 maj
Onsdag 5 juni
Torsdag 15 augusti (endast för eventuella myndighetsbeslut)
Torsdag 5 september
Torsdag 17 oktober
Torsdag 7 november
Torsdag 5 december

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Myndighetsnämnden i Eksjö kommun

Myndighetsnämnden har sju ledamöter och sammanträder tio gånger per år.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.