Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bredband och fiber

Nästan alla hushåll i kommunen har möjlighet till någon form av bredbands­uppkoppling. Det bästa sättet är uppkoppling via fiberanslutning.

Det kommunala bolaget Eksjö Energi ELIT AB bygger med fiber till företag, hyresfastigheter och villor.

Fiberutbyggnad

Utbyggnaden av fiberanslutningar garanterar en god funktion inför framtiden. Eksjö Energi bygger fiberanslutningar till villor, flerfamiljsbostäder och företagslokaler i tätorterna och på landsbygden. Fibernätet är utbyggt i kommunens samtliga tätorter. Endast några få kvarter återstår och dessa planeras att byggas under 2023.

Även på landsbygden är fibernätet väl utbyggt. De områden där fibernätet inte är utbyggt är främst områden i yttersta glesbygden där antalet möjliga anslutningar är få och avstånden mellan husen är långa. Eksjö Energi jobbar aktivt med att söka ekonomiska bidrag för att möjliggöra utbyggnad även till dessa.

Via Eksjö Energis fibernät sker försäljning av internetabonnemang, IP-TV, IP-telefoni och digitala omsorgstjänster. Kommunala arbetsplatser, hushåll, företag och föreningar är kunder i nätet.

På Eksjö Energis webbplats kan du hitta priser, se planerade utbyggnadsprojekt med mera:

Bredband, Eksjö Energi ELIT AB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Eksjö Energi ELIT AB

Besök:

Telegatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö Energi ELIT AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-19 20 30

E-post:

bredband@eksjoenergi.se

Sidan senast uppdaterad:

Bredband och fiber i Eksjö kommun

Nästan alla hushåll i kommunen har möjlighet till någon form av bredbandsuppkoppling. Det bästa sättet är uppkoppling via fiberanslutning, men även kopparnät förekommer än så länge.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.