Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Höglandsförbundet

Fem kommuner på Höglandet ingår i Höglandsförbundet. Det är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner.

Förbundet bildades 2002 för att ta tillvara alla möjligheter att utveckla Höglandets konkurrenskraft.

Mångfald, närhet och samverkan utmärker höglandssamarbetet. Förbundet arbetar med utvecklingsfrågor och för att utnyttja resurserna effektivt.

Verksamheten inom Höglandsförbundet leds av en direktion. Direktionen består av tio ledamöter och tio ersättare. Varje medlemskommun utser vardera två ledamöter.

Höglandsförbundets verksamhetsområden:

  • Höglandets verksamhetsstöd: består av två enheter:
    • Ekonomiservice tar hand om medlemskommunernas transaktionsintensiva processer som gäller in- och utfakturering.
    • Systemförvaltning Combine förvaltar, supporterar och utvecklar verksamhetssystemet Combine som används av medlemskommunernas social- och vård- och omsorgsförvaltningar.
  • Höglandets familjerätt: en gemensam familjerättsenhet för Höglandet
  • Höglandets IT: medlemskommunerna har fört samman sina IT-avdelningar till en gemensam IT-infrastruktur och produktion samt supportorganisation.

Sidan senast uppdaterad:

Höglandsförbundet

Fem kommuner på Höglandet ingår i Höglandsförbundet. Dessa är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.