Välkommen till Eksjö kommun

En mamma som är ut och går med sina barn på en gång- och cykelbana i ett bostadsområde i Eksjö.
LYSSNA

Fakta, statistik och nyckeltal

På denna sida hittar du fakta och statistik om Eksjö kommun. Det finns fakta om arbete, antal bostäder, kommunal ekonomi, geografi med mera. Jämförbara nyckeltal finns som öppen data.

Jämförbara nyckeltal som öppen data

Öppna data är digital information som är fri att använda.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla kommuner och regioner i Sverige. Nyckeltalen handlar om allt från antal nyregistrerade företag till hur mycket olika tjänster kostar. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, till exempel från:

 • Statistiska centralbyrån
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Valmyndigheten
 • Bolagsverket
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Brottsförebyggande rådet

På denna sida finns ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt.

För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.

För att jämföra med andra finns det färdiga funktioner i kommun- och regionsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats.

 

Arbete

Arbetsplatser med minst 50 anställda
På sidan "Om näringslivet" hittar du arbetsplatser i Eksjö kommun med minst 50 anställda.

Tabellen visar hur många procent som arbetar inom olika områden i Eksjö kommun respektive i riket (uppgifter avser år 2021).

Dagsbefolkning

Kommunen, procent

Riket, procent

Jordbruk, skogsbruk, fiske

4,0

1,9

Tillverkning, utvinning

14,0

10,7

Energi, miljö

1,1

1,1

Byggverksamhet

6,1

7,3

Handel

5,7

11,7

Transport

1,0

4,5

Hotell, restaurang

2,2

3,5

Information, kommunikation

0,4

4,5

Kreditinstitut, försäkringsbolag

0,3

2,0

Fastighetsverksamhet

1,7

1,7

Företagstjänster

4,0

12,4

Civila myndigheter, försvaret

10,8

6,3

Utbildning

9,9

10,7

Vård och omsorg

35,0

16,0

Personliga, kulturella tjänster

2,6

4,5

Okänd bransch

1,3

1,2

Barnomsorg

Antal inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg, februari 2024

 • Kommunala förskolor: 819 barn
 • Kommunal pedagogisk omsorg: 14 barn
 • Fristående förskolor: 106 barn

Befolkning

Bostäder

Lägenhetsbestånd 2021

Typ av hus

Antal

Procent

Småhus

4 934

58,6

Flerbostadshus

3 480

41,4

Summa

8 414

100

Ekonomi

Kommunalskatt 2024

 • Utdebitering, 34:02 kronor
  • därav till kommunen, 22:26 kronor
  • därav till regionen, 11:76 kronor

Driftbudgetens fördelning 2024

Total nettokostnad: 1 386 miljoner kronor.

Verksamhetskostnader

 • Samhällsbyggnadssektorn: 7,9 procent
 • Barn- och utbildningssektorn: 42,8 procent
 • Sociala sektorn: 42,3 procent
 • Kommunledningskontoret: 6,2 procent
 • Politisk organisation: 0,9 procent

Geografi

Kommunens areal är 873 kvadratkilometer. Av dessa är 74 kvadratkilometer vatten. Kommunen är ungefär 52 kilometer lång och ungefär 27 kilometer bred.

Högsta punkter i kommunen är Kulla Backar som ligger 342 meter över havet och Skuruhatt som ligger 337 meter över havet.

Den lägsta punkten är Silverån som ligger 117 meter över havet.

Karta över Eksjö kommun med tätorter

Kommunikationer

Från Eksjö kommun har du nära till hela Sydsverige med det utmärkta läget på det Småländska höglandet. På sidan "Kollektivtrafik" hittar du information om förbindelser till övriga delar av Sverige.

Kultur, turism och fritid

Bibliotek

 • kombinerat stads- och gymnasiebibliotek i Eksjö
 • filialbibliotek i Mariannelund
 • bokbuss som besöker kommunens övriga orter.

Sevärdheter och upplevelser

 • Gamla stan i Eksjö
 • Eksjö museum med:
  • konsthallar
  • stadshistorisk utställning
  • Albert Engström-utställning
  • militärmuseum
 • Aschanska gården i Eksjö
 • Bruzaholms bruksmuseum i Bruzaholm
 • Filmbyn Småland i Mariannelund
 • Större kommunala evenemang

Vackra och spännande platser

 • Skurugata
 • Skuruhatt
 • Silverån
 • Kvänsås bokskog
 • Skrôle Hie
 • Valbacken
 • Ränneslätt
 • Skedhults friluftsområde
 • bruksmiljön och Kristallen i Bruzaholm
 • radbyar i Idekulla, Pukulla, Fågelhult, Åsa och Börsebo.
 • Klintens naturreservat

Fritidsanläggningar

 • 18-håls frisbeegolfbana, Eksjö
 • 18-håls golfbana vid Skedhult, väster om Eksjö
 • 9-håls golfbana (Pay and Play) i Boaryd, Hult
 • badplatser
 • bowlinghall, Eksjö
 • eisstockbana, Tennisparken, Mariannelund
 • elljusspår i Eksjö, Hult, Bruzaholm och Mariannelund
 • fotbollsplaner, 15 stycken i tätorterna
 • friidrottsanläggning, Ränneborg, Eksjö
 • fritidsfiskesjöar
 • fritidsgård, Eksjö
 • gym i Eksjö och Mariannelund
 • gymnastiksalar i Eksjö, Höreda, Hult och Mariannelund
 • idrottshallar i Eksjö, Ingatorp, Hjältevad och Mariannelund
 • ishall, Storegårdshallen, Eksjö
 • konstsnö-/elljusspår, Eksjö Skidstuga
 • leder: cykelleder, kanotled samt vandringsleder med vindskydd och grillplatser
 • motocrossbana, Stopté, Eksjö
 • Olsbergs Arena för idrott och kultur, Eksjö
 • padelhallar inomhus och utomhus, Eksjö 
 • parkourbana, Mariannelund
 • ridhus, Persö och Råsa
 • simhall, Eksjö
 • skatepark, beachvolleyplan, beachhandbollplan, multisportarena och "hängyta", grillhus, Storegårdsområdet, Eksjö
 • skidbacke med lift i Valbacken, Ingatorp
 • tennisbanor utomhus, 4 stycken tätorterna
 • tennishall och 2 tennisbanor utomhus, Eksjö
 • utegym i Eksjö och Mariannelund

Antal föreningar

 • 293 föreningar

Politiken

Utbildning

Grundskola

Totalt går 2 173 elever i grundskolan och anpassad grundskola (år 2024).

Antal elever i orterna uppdelat i olika årskurser:

Orter

Förskoleklass–årskurs 3

Årskurs 4–6

Årskurs 7–9

Eksjö

564

464

544

Mariannelund

99

73

108

Ingatorp

63

35

-

Hult

5440

-

Höreda

79

50

-

Gymnasieskola

 • Eksjö gymnasium. Nio nationella program och introduktionsprogram, riksidrottsgymnasium – orientering, lokal idrottsprofil inom olika idrotter, samt musikprofil och dansprofil, cirka 550 elever. Anpassad gymnasieskola med fyra program, cirka 30 elever (år 2024).
 • Nifsarpsskolan (friskola) cirka 240 elever (år 2023).

Kulturskola

På kulturskolan i Eksjö kommun går det ungefär 400 elever (år 2023).

Vuxenutbildning

Utbildning på Vux i12 (år 2024):

 • kommunal vuxenutbildning (inklusive Yrkesvux), cirka 300 studerande
 • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning, cirka 10 studerande
 • utbildning i Svenska för invandrare (SFI), cirka 120 studerande

Folkhögskola

På Mariannelunds folkhögskola (stiftelse) studerar cirka 100 kursdeltagare (år 2023).

Yrkeshögskole- och högskoleutbildning

På Campus i12 finns det ungefär 200 heltidsstudenter (år 2024).

Yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds:

 • 3D-artist Visual, Arkitektur Inredning Produkter
 • 3D-artist Technical, Arkitektur Inredning Produkter
 • behandlingspedagog NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Högskoleutbildningar som erbjuder studiegrupper i Eksjö:

 • sjuksköterskeprogrammet
 • förskollärarprogrammet.

Äldreomsorg

Siffrorna avser år 2024

Antal platser inom hemtjänst, korttidsplatser, särskilt boende, samt antal träffpunkter:

 • hemtjänst, cirka 450 platser
 • korttidsplatser, 16 platser (varav ett dubbelrum). 15 lägenheter varav en på Solgården, resten på Marieberg
 • brukare i hemtjänsten cirka 640, inklusive brukare som enbart har larm
 • särskilt boende, 187 lägenheter
 • träffpunker, 5 stycken.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Sidan senast uppdaterad:

Fakta, statistik och nyckeltal, Eksjö kommun

På denna sida hittar du fakta och statistik om Eksjö kommun. Det finns fakta om arbete, antal bostäder, kommunal ekonomi, geografi med mera. Jämförbara nyckeltal finns som öppen data.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.