Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Hemsjukvård

Du som av hälsoskäl inte kan ta dig till sjukvården kan få hjälp av hemsjukvården.

Är du i behov av hälso- och sjukvård ska du i första hand vända dig till vårdcentralen som Region Jönköpings län Länk till annan webbplats. ansvarar för. Om du inte kan ta dig till sjukvården på egen hand, eller med hjälp av andra, kan du ha rätt till hem­sjukvård. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer ditt behov.

Hemsjukvård gör det möjligt för dig att vårdas i hemmet, både under en kortare eller längre period. Hem­sjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och insatserna varierar utifrån det behov du har.

I hemsjukvården arbetar bland annat sjuksköterskor med olika specialistkompetens, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Avgifter vid hemsjukvård

Avgifterna gäller för 2024:

Inskriven i hemsjukvård: 616 kronor per månad.

Enstaka besök: 493 kronor per besök (max 986 kronor per 30 dagar).

Avgiften ingår i maxtaxan som är inkomstberoende. För en brukare som både har hemtjänst och hemsjukvård får avgiften för dessa tjänster tillsammans inte överstiga 2 575 kronor per månad.

Kontakt

Hemsjukvården

Postadress:

Mejerigatan 3, 575 80 Eksjö

Telefontid:

8-12, 13-15

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Sjuksköterska vid hemsjukvården:
Telefon: 0381-422 40
Telefontid vardagar klockan 8.00–12.00, 13.00–15.00.
Vid akuta ärenden ringer du samma nummer dygnet runt.

Sidan senast uppdaterad:

Hemsjukvård i Eksjö kommun

Du som av hälsoskäl inte kan ta dig till sjukvården kan ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet, så kallad hemsjukvård.

För kontakt med sjuksköterska, ring 0381-422 40.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.