Välkommen till Eksjö kommun

LYSSNA

Bostadsanpassning

Om du eller en anhörig har en funktionsnedsättning finns möjlighet att ansöka om bidrag för att bygga om eller anpassa din bostad.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som syftar till att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt. Bidraget är behovsstyrt, vilket innebär att det utöver din ansökan ska bifogas ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller anan sakkunnig där behovet styrks. För att få bostadsanpassningsbidrag ska funktionsned­sätt­ningen vara bestående.

Du kan endast söka bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad. Bidrag lämnas inte för normalt bostadsunderhåll, trångboddhet, lösa inventarier eller hjälpmedel.

Boverkets information om bostadsanpassning Länk till annan webbplats.

Så här söker du bostadsanpassningsbidrag

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se


Handläggare för bostadsanpassningsbidrag:
Telefon: 0381-367 95
Nås säkrast måndag och tisdag.

Sidan senast uppdaterad:

Bostadsanpassning i Eksjö kommun

Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att bygga om och anpassa din bostad.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Samma tider som ovan.

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00. Helgdagar är det stängt.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.